Stoltenberg om innsatsen mot kjønnsforskjeller i skolen: – Tiltakene så langt tyder på at man ikke har innsett alvoret

Gutter henger etter i skoleprestasjoner og utdannelsesløp. – Det er en stor samfunnsutfordring. Tiltakene regjeringen har tatt initiativ til så langt, er neppe tilstrekkelige, sier Camilla Stoltenberg.

– Jeg mener vi må gjøre mer, også med de kjønnsforskjellene som rammer gutter og menn, for å få likestilling, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg.

Flere førskolejenter enn -gutter har lært å skrive og lese mens de går i barnehagen. De har også færre oppmerksomhets- og språkvansker og bedre sosiale ferdigheter.

Direktøren ved Folkehelsteinstituttet (FHI), Camilla Stoltenberg, ledet ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner. I fjor utga de NOU-rapporten Nye sjanser – bedre læring.

Les hele saken med abonnement