Vet du hva promillegrensen er til sjøs?

56 prosent svarer at de ikke vet.

ILLUSTRASJONSBILDE

Svaret: Promillegrensen for fritidsbåter er 0,8, og ble innført for fem år siden.

I en undersøkelse foretatt av forsikringsselskapet Codan Forsikring, der i overkant av 1000 nordmenn ble spurt om sitt forhold til alkohol i båt, blir det klart at hele 56 prosent ikke vet hva promillegrensen er til sjøs. 64 prosent av kvinnene og 48 prosent av mennene sier de ikke vet hva grensen er.

Bør settes ned

Undersøkelsen viser at nesten halvparten av de spurte (49 prosent) mener promillegrensen burde vært den samme som i bil, altså 0,2.

17 prosent sier dessuten at det burde være nulltoleranse for alkohol blant båtførere. Bare 2 prosent mener det ikke burde være promillegrensen til sjøs i det hele tatt.

Direktør for privatdivisjonen i Codan Forsikring, Stefan Langva, sier i en pressemelding at han ser svært positivt på nordmenns restriktive holdninger til alkoholbruk på sjøen.

— De siste somrene har vi dessverre sett en rekke stygge ulykker med fritidsbåter, der alkohol har vært medvirkende.

Sørlendinger verst

For øvrig svarer 13 prosent av de spurte at de har vært påvirket av alkohol når de har ført fritidsbåt, og 31 prosent sier de har sittet på med en båtfører som har vært påvirket.

Mens 22 prosent av mennene i undersøkelsen innrømmer å ha kjørt båt i påvirket tilstand, sier bare 4 prosent av kvinnene det samme.

Det er for øvrig flest sørlendinger som sier de er mest åpne for å drikke i båt, men det er også denne gruppen som har opplevd flest farlige situasjoner.

Særlig den eldre garde er synderne hva gjelder å drikke alkohol og kjøre båt. Aldersgruppen 34 år og yngre, viser mer restriktive holdninger, ifølge undersøkelsen.

Alkoholpåvirket

Hvordan reagerer vi på høy promille?

Ifølge Folkehelseinstituttet, er det store individuelle forskjeller. Men tommelfingerregelen er som følger:

Opp mot og omkring 0,5 promille: Man føler seg lett påvirket.

Mellom 0,5 og 1 promille: Man blir mer kritikkløs og risikovillig.

Over 1 promille: Balansen blir dårligere, det oppstår snøvlete tale og kontroll med bevegelsene forverres. Man blir trøtt og sløv og kan bli kvalm.

Svært høy promille: Bevisstheten nedsettes og man kan bli bevisstløs. Pustesenteret i hjernen kan hemmes. Oppkast er vanlig. Promille over 3 kan være dødelig. Risiko for død øker sterkt hvis man samtidig har brukt beroligende midler, sovemidler, smertestillende midler, midler mot epilepsi eller andre medikamenter som har sløvende eller dempende virkning på hjernen.