NHO-sjefen: – Jeg tror ikke folk egentlig forstår hvor ille dette er for norsk økonomi

NHO-sjef Ole Erik Almlid ber innstendig om at Stortinget i løpet av noen timer samler seg om et bredt forlik for å stå opp for Norge og redde norsk næringsliv og norske arbeidsplasser.

Adm.dir. Ole Erik Almlid i NHO ber Stortinget allerede i dag om å samle seg om et bredt økonomisk forlik og stå opp for Norge.

– Min melding er at i løpet av noen timer så må Stortinget samle seg om et bredt forlik og stå opp for Norge. Både arbeidstagere og arbeidsgivere må få klar melding. Nå, sier adm.dir. Ole Erik Almlid i NHO.

Han sitter selv i karantene hjemme etter at han onsdag var i et møte med ass. helsedirektør Geir Stene-Larsen som har fått påvist koronasmitte.

Han påpeker at aller fremst står selvfølgelig hensynet til folks liv og helse.

– Men dernest kommer folks trygghet for jobb.

– Eksplosiv økning av arbeidsledigheten

Han sier 8 av 10 av NHOs medlemsbedrifter forbereder permitteringer og at tallet stiger.

– Vi står foran en eksplosiv økning av arbeidsledigheten. Jobber i et enormt høyt antall står i fare for å forsvinne helt og det veldig kjapt.

Han sier at det ikke bare luftfart og reiseliv som rammes hardt.

– Nå rammes hele norsk næringsliv. Det vil vi merke i dagene som kommer i neste uke. Jeg sitter kontinuerlig i telefonisk kontakt med bedriftene våre. Situasjonen er så dramatisk at jeg tror ikke folk egentlig forstår hvor ille dette er akkurat nå.

Ole Erik Almlid, NHO-direktør

Han sier norske arbeidstagere og arbeidsgivere må få en klar melding fra storting og regjering nå.

– Min melding er at i løpet av noen timer så må Stortinget samle seg om et bredt forlik og stå opp for Norge. Både arbeidstagere og arbeidsgivere må få klar melding nå.

Dette er tiltakene han mener må på plass umiddelbart

  • Umiddelbart utsatt betaling av skatter og avgifter for bedriftene. Enkelte må få helt fritak for dette.
  • Arbeidsgivers ansvar for betaling av lønn de første 15 dagene ved sykdom og sykmelding må reduseres. Enten til to dager, slik det allerede er gjort med hensyn til permitteringsreglene, eller til null.
  • Næringslivet trenger umiddelbart tilgang på likviditet. Bankene må gis garantier slik at det sikres en slik tilgang.

– Dette må skje nå, eller senest i morgen tidlig. Ikke om ett døgn. Ikke om to dager.

Almlid sier er i tett dialog med relevante statsråder og partiledere og skal i møte med statsministeren klokken 16.

– Jeg kommer til å være svært tydelig da.

Han sier imidlertid at han ikke er i tvil om at sentrale politikere har skjønt alvoret.

– Jeg opplever absolutt at alvoret er forstått.

– Nå må handling følge ord

Han sier statsministeren i går, på pressekonferansen, sa noe svært viktig.

– Det druknet nok litt i alt det andre hun sa om stengte grenser og annet. Men hun sa:

«La meg gjøre det helt klart: Vi er villige til å gjøre ALT det som trengs, og bruke de pengene som er nødvendig, for å sikre norsk økonomi og for å bistå norsk næringsliv, store som små.»

– Det var den viktigste meldingen statsministeren har kommet med til norsk næringsliv, arbeidsgivere og arbeidstagere så langt.

– Men nå gjelder at å følge opp ordene med handling. Jeg er ganske trygg på at statsministeren gjør det.

Han understreker at det å miste jobben er noe av det verste som kan ramme folk.

– Det går også utover folks helse. Det er bedriftene som gir lys og liv til bygd og by.

Almlid: Historien skrives nå

Han trekker en parallell til finanskrisen i 2008 og andre større økonomiske tilbakeslag.

– I 2008 kunne man peke på økonomiske forhold og uansvarlighet knyttet til noens adferd og handlinger. Nå kan vi ikke legge skylden på noen. Nå er det hensynet til folks liv og helse som fører til arbeidsledighet. Da må fellesskapet stille opp. Da må alle være med på å ta regningen for dem som rammes.

Han sier historien om hvordan Norge taklet denne krisen vil skrives om noen tiår.

– Politisk lederskap på tvers av partilinjer må til hvis det skal bli en fortelling om at dette greide Norge å løse i fellesskap i 2020.

Statsminister Erna Solberg og finansminister Jan Tore Sanner har innkalt til pressekonferanse om nye næringslivstiltak klokken 19 i kveld.