Norge

Bufdir advarer mot økende grad av fysisk og psykisk vold i familiene under koronakrisen: «Destruktive handlingsmønstre kan eskalere».

Familier som allerede er sårbare, kan komme til å oppleve unntakstilstanden som særskilt belastende. Destruktive handlingsmønstre kan eskalere.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) sier barnevernet nå må prioritere de alvorligste sakene der barn har høy risiko for å bli skadelidende.
  • Lene Skogstrøm
    Lene Skogstrøm
    Journalist

Slik beskriver Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) situasjonen under koronakrisen i et brev til landets fylkesmenn og kommuner, som ble sendt torsdag.

De advarer om at økende grad av både fysisk og psykisk vold i nære relasjoner vil være et «sannsynlig scenario» i situasjonen som samfunnet nå befinner seg i.

Bufdir påpeker at henvendelser fra naboer, familier og nettverk kan øke i omfang og være av en slik art at de må følges opp umiddelbart av barnevernet.

Barnevernstjenester ute i kommunene kan komme til å befinne seg i en situasjon der det ikke er mulig å løse alle oppgavene og utfordringene. Grunnleggende verdier som hensynet til barnets beste og kravet til forsvarlighet kan bli satt på prøve, heter det.

Barneministeren: – Må sette inn «trøkket» mot de alvorligste sakene

– Vi vet at en tredjedel av sakene i barnevernet sorterer innunder de alvorligste, der barn har høy risiko for å bli skadelidende. De må prioriteres. Det er her man må sette inn «trøkket», selv om det ikke alltid er enkelt å gjøre den prioriteringen, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

– Jeg tror man vil være godt skodd i barnevernet for å håndtere en situasjon som er mye mer prekær enn den er nå.

Han legger til:

– Vi må forberede oss så godt som mulig. Hvis situasjonen blir verre for de vanskeligstilte familiene, så skal barnevernet fortsatt klare å hjelpe dem, understreker han. – Men foreløpig ser det ut til at det går veldig bra.

– Viktig å melde og bry seg

– Bufdir trekker frem at økningen i henvendelsene fra naboer og nettverk kan øke i omfang?

– Jeg deler den bekymringen. Hvis dette varer over lengre tid, vil risikoen for det øke. Da må vi sette inn enda større ressurser for å håndtere henvendelsene.

– Skal folk melde fra hvis de ser at barn ikke har det bra hjemme nå, eller være mer tilbakeholdne fordi barnevernstjenesten kan drukne i henvendelser?

– Det er viktig å melde. Når det gjelder å bry seg, må man være minst like opptatt av det nå som til vanlig. Og så får det bli barnevernets jobb å prioritere, sier Ropstad.

– Jeg ser at skolene og barnehagene følger opp elever og barn tett. De har også et spesielt ansvar for barna som er sårbare og får hjelp fra barnevernet. Det er også et enormt engasjement i «frivilligheten» som er opptatt av denne gruppen og som gjør en stor jobb, sier han.

Les også

Ekspertene er bekymret for utsatte barn og unge i hjemmeisolasjon: Slik kan du hjelpe

Må risikovurdere barnas situasjon

Direktoratet skriver i brevet at det er svært viktig at barnevernstjenesten risikovurderer situasjonen til barna, og at denne vurderingen bør danne grunnlag for prioritering av oppgaver dersom tjenesten ikke lenger er i stand til å ivareta alle sine lovpålagte oppgaver. Saker som vurderes som høyrisiko, skal prioriteres og risikovurderingen dokumenteres.

Tiltaksapparatet vil også være under press. Det vil dermed være nødvendig med en skjerpet oppmerksomhet rettet mot mulighet for å plassere barn hos slekt eller hos familiens nettverk, heter det.

Les også

Avklart lørdag: Barnevernsansatte får status som «personell i kritiske samfunnsfunksjoner» for å ivareta barn

Det er svært viktig at barnevernstjenestene i så stor grad som mulig holder kontakt med familier som mottar hjelpetiltak eller hvor det er bekymring knyttet til hjemmeforholdene, understreker Bufdir.

Samvær mellom barn og biologiske foreldre etter omsorgsovertagelse skal så langt det lar seg gjøre gjennomføres i henhold til vedtak, selv om de kan bli utsatt eller ikke bli gjennomført av smittevernhensyn.

Les mer om

  1. Koronaviruset