Abbasi-søsknene risikerer internering i Norge

Nå kommer hele Abbasi-familien tilbake til Norge etter at afghanske myndigheter nektet å ta imot barna. Moren er allerede sendt tilbake til Norge og innlagt ved Ahus.

Søsknene Yasin (22), Taibeh (20) og Ehsan (16) Abbasi kommer tilbake til Norge. Moren Atefa Rezaie ligger på Ahus.

– Lite vil overraske meg i denne saken, det er en risiko for at de blir internert på Trandum. Men jeg anser det som mest sannsynlig at familien får komme hjem nå, sier advokat Erik Vatne. Han representerer Abbasi-familien.

Afghanske myndigheter nektet å ta i mot søsknene da Politiets utlendingsenhet (PU) forsøkte å sende dem med fly fra Istanbul til Kabul.

Politiets utlendingsenhet opplyser at afghanske myndigheter ble varslet to uker før uttransporteringen. Det opplyses samtidig at det ikke er vanlig å få en bekreftelse fra afghanske myndigheter om aksept på forhånd.

Einar Vegge, som er leder for Abbasi-familiens støttegruppe, var i kontakt med Taibeh Abbasi (18) like etter midnatt, natt til tirsdag.

– Hun ringte i natt og fortalte at søsknene var veldig glade for at de ikke ble sendt til Afghanistan, men at de var veldig slitne. Søsknene hadde ingen anelse om hva som skjer her i Norge. De visste heller ikke noe om hvorfor uttransporteringen ble stoppet. De har bare fått vite at de sannsynligvis blir sendt tilbake til Norge i dag, sier Vegge.

Taibeh (20) ringte til Norge i natt.

Moren ble sendt tilbake til Norge søndag på grunn av sin helsetilstand.

Det er politiet som avgjør hva som skjer med familien når de kommer til Norge etter at utsendelsen til Afghanistan ble avbrutt. Aftenposten har vært i kontakt med Politiets utlendingsenhet (PU).

Klokken 12.30 la PU ut en pressemelding der politienheten skriver at Abbasi-saken er en krevende sak. De skriver at politiet er satt til å utføre oppgaven uttransportering så lenge det det er i tråd med gjeldende regler og avtaler.

– Dette er en oppgave som politiet ikke kan reservere seg mot, selv om vi har forståelse for at det er en belastende situasjon for familien, sier PU-sjef Arne Jørgen Olafsen.

Les også: Moren var bevisstløs under hele reisen

Det har vært tre dramatiske døgn for Abbasi-søsknene.

Stoppet ved grensen

Moren mistet bevisstheten kort tid etter at familien ble pågrepet klokken 05 om morgenen lørdag. Politiets utlendingsenhet (PU) kjente til kvinnens helsetilstand og var forberedt på at det kunne skje. En lege og en sykepleier var derfor med på reisen.

Moren var bevisstløs hele veien. Først med bil til Røros og derfra med et chartret fly til Gardermoen. Deretter med det samme flyet videre til Istanbul. Derfra skulle familien fraktes videre med et annet flyselskap. Dette ble det ikke noe av - det ble slått fast at det ikke var medisinsk forsvarlig.

Innlagt på sykehus

Moren ble derfor sendt til Norge og innlagt ved Ahus. Barna hennes ble igjen og skulle bli sendt med rutefly til Kabul. Men afghanske myndigheter nektet å ta imot. Dermed blir også barna sendt hjem til Norge.

– Jeg har ikke fått kontakt med familien. Men jeg regner med at alle kommer hjem. Vårt primære mål nå er uansett å jobbe for å oppnå en ordinær oppholdstillatelse, sier advokat Erik Vatne.

Saken har ført til at Frp, Venstre og KrF åpner for å reforhandle asylforliket.

Har tapt i retten

Abbasi-familien fikk innvilget midlertidig oppholdstillatelse i 2012. Årsaken var at faren var savnet, og at moren hadde ansvaret alene. To år senere kom også faren, dermed ble oppholdstillatelsen trukket. Faren forsvant igjen. Moren tok saken inn for domstolen og fikk tingrettens medhold i sitt krav om opphold, men lagmannsretten sa nei. Høyesterett har avvist saken.

UNE mener at familien har misbrukt asylinstituttet, og at familien har et nettverk i Afghanistan.

Politiet fulgte vanlige rutiner

I pressemeldingen fra PU, heter det at afghanske myndigheter er forpliktet til å akseptere sine egne borgere:

«En tre-partsavtale mellom Norge, Afghanistan og FNs Høykommissær for flyktninger (UNHCR) regulerer de praktiske vilkårene for retur av afghanske borgere. Avtalen omfatter tvangsretur og frivillig retur.»

PU opplyser at de varsler afghanske myndigheter via den norske ambassaden i Kabul om planlagte tvangsreturer to uker i forkant av uttransportene. De bekrefter at det ble gjort også i denne saken.

«Dette gir afghanske myndigheter anledning til å se på saken og stille norske myndigheter de spørsmål de måtte ønske. Ingen henvendelser ble mottatt i forkant av denne uttransporteringen», skriver PU.