Norge

Flest nye jobber i privat sektor

Det ble flere jobbmuligheter i privat sektor og næringer som reisebyråer, private vakttjenester og vikarbyråer.

Økningen i antall ledige stillinger var størst i forretningsmessig tjenestyting (3200 flere stillinger).
  • Frøydis Braathen
    Journalist

Les også:

Det var 78.500 ledige stillinger i andre kvartal 2011. Det er en økning på 10.500 fra samme kvartal i fjor, og det meste av veksten kom i privat sektor, viser nye SSB-tall.

I prosent er økningen på 15,6 prosent.

Til sammenligning var det ifølge SSBs arbeidskraftundersøkelse 86.000 ledige i juni.

Økningen i antall ledige stillinger var størst i forretningsmessig tjenestyting (3200 flere stillinger). Det omfatter blant annet vikarbyråer, reisebyråer, private vakttjenester og utleievirksomhet.

Bransjene overnatting og serveringsvirksomhet, og varehandel, økte begge med 1600 stillinger.

Varehandelen

Endringene var mer varierte i næringer dominerte av det offentlige:

I offentlig administrasjon og i undervisning var det en nedgang i antall ledige stillinger på henholdsvis 800 og 900, mens det i helse— og sosialtjenester var en økning på 2000.

Totalt var det 10.700 ledige stillinger innen forretningsmessig tjenesteyting i andre kvartal 2011. Deretter følger pleie- og omsorgstjenester i institusjon med 8400, og varehandel med 8300 ledige stillinger.

Skal

SSB statistikk over ledige stillinger er ny, og ble i går offentliggjort for andre gang.

Den skiller seg fra tallene for ledige stillinger som arbeids- og velferdsetaten Nav offentliggjør ved at SSB–tallene også prøver å fange opp ledige stillinger som ikke utlyses gjennom Nav.

Navs tall over ledige stillinger er omtrent 40 prosent av antallet i SSB statistikk.

Norge topper listen

Norge hadde den høyeste prosentandelen ledige stillinger i Europa, med 2,8 prosent i første kvartal. Det var Tyskland og Finland som hadde den nest høyeste prosentandelen ledige stillinger dette kvartalet, begge med 2,7 prosent.

Sammenligningen med andre land er gjort for første kvartal 2011, fordi ikke alle land har offentliggjort nyere tall ennå. I Sverige var andelen på 1,6 prosent.

Les også

  1. Tar en snarvei til arbeidslivet

  2. Snakker du åpent om lønnen din?

  3. Tar nye grep for å skille ut søkere