FHI har bestilt spesialvaksine mot årets sesonginfluensa

Folkehelseinstituttet vil beskytte de eldste mot sesonginfluensa og har bestilt 100.000 doser med en kraftig vaksine.

Landets kommuner får i dag informasjon om den nye vaksinen. Den skal tilbys beboere i sykehjem og omsorgsboliger.

Bestillingen av den sterke vaksinen blir gjort på grunn av koronasituasjonen. Både av hensyn til den enkelte, men også for å unngå press på helsevesenet.

Vaksinen gir kraftigere respons enn den vanlige influensavaksinen, varer lenger og er øremerket eldre.

– Den nye vaksinen er en fordel for eldre som ofte har redusert effekt av den ordinære vaksinen som er brukt i årtier, sier seniorrådgiver og farmasøyt i FHI, Kjersti Rydland.

Sykehjemsbeboere og andre eldre er utsatt for å bli syke av influensavirus. Det er en av grunnene til at landets sykehjem isolerte beboerne i mange uker etter at koronaepidemien nådde landet.

Les også

Massiv vaksinemotstand: I flere land tror under halvparten at vaksiner er trygge

Tilbud til sykehjemsbeboerne

Landets kommuner får i dag informasjon om den nye vaksinen, Fluad. Den skal tilbys beboere i sykehjem og omsorgsboliger.

Kommunene må selv bestille vaksinene. Vaksinen er godkjent til eldre over 65 år. I Norge går tilbudet primært til beboere over 65 år i sykehjem, omsorgsboliger og forsterkede botilbud.

Deretter kan vaksinen tilbys personer over 80 år som står i kø for institusjonsplass og/eller har et omfattende hjelpebehov.

Ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) bor det ca. 40 000 eldre på sykehjem i Norge og ca. 20.000 i omsorgsboliger. En bestilling på 100.000 doser skal derfor dekke behovet, mener FHI.

Les også

Du er ikke nødvendigvis idiot om du er skeptisk til vaksiner. Men du er smittsom. | Ingeborg Senneset

Farmasøyt Kjersti Rydland i FHI er glad for å kunne tilby eldre en ny vaksine mot sesonginfluensa.

– Gir vesentlig bedre effekt

– Vi ønsker å tilby denne vaksinen fordi vaksine med adjuvans (et stoff som øker effekten i vaksinen, journ.anm.) er vist å gi vesentlig bedre effekt hos eldre enn vanlig inaktivert vaksine. Den har også vist seg å gi bedre beskyttelse mot laboratoriebekreftet influensa, sier Kjersti Rydland.

Effekten av vaksinen inntrer i løpet av to uker. De senere år har effekten av vanlig influensavaksine ligget rundt 60 prosent blant friske voksne, mens den er lavere blant eldre.

– Vil bivirkningene bli større siden vaksinen er kraftigere?

– Flere kan risikere å få bivirkninger, men ifølge preparatomtalen fra det danske Legemiddelverket ventes bivirkningene å bli av mild eller moderat karakter. Noen vil bli ømme i armen der det er stukket, andre kan kjenne på litt sykdomsfølelse i et par dager, svarer Rydland.

Hun og FHI anbefaler de aktuelle personene å ta denne vaksinen.

– Den beskytter ikke mot covid-19, men den kan hindre at mange som ellers kan bli veldig syke av vanlig sesonginfluensa, slipper dette.

Hvis mange vaksineres mot sesonginfluensa, vil heller ikke helsevesenet belastes med mange influensapasienter.

Vet lite om årets influensasesong

– Hva med andre som er i risikogruppene og anbefales vaksine mot sesonginfluensa?

– Denne vaksinen er kun godkjent for personer over 65 år. De andre bør ta den vanlige sesonginfluensavaksinen når den kommer. Vi vet ikke mye om årets influensa, men WHO overvåker bildet, og det er lite som tyder på at årets sesong blir spesielt kraftig.

Vanligvis starter influensaepidemien i desember med en topp rundt nyttår eller vinterferien.

– Fluad kommer til Norge i november og vil derfor bli distribuert senere enn de tradisjonelle influensavaksinene. Vaksinasjon med Fluad i november og desember vil gi effekt lengre utover vinteren sammenlignet med vaksinasjon med tradisjonell influensavaksine i oktober.

Det er nå opp til hver enkelt kommune å lage en oversikt over hvilke personer som skal få Fluad. Disse skal da ikke vaksineres med vanlig vaksine som kommer i oktober/november.

Den nye vaksinen er ikke markedsført i Norge. Legemiddelverket har gitt unntak fra krav om markedsføringstillatelse siden vaksinen har vært i bruk lenge og er markedsført i flere andre europeiske land.

Dette ble gjort for at man skal kunne ta vaksinen i bruk allerede denne sesongen.