Ny trusselvurdering fra PST: Mulig at norske høyreekstreme vil prøve å gjennomføre terrorangrep det neste året

PST mener det er sannsynlig at norske høyreekstreme vil forsøke å gjennomføre terrorangrep i løpet av de neste 12 månedene.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) kommer med en ny trusselvurdering. De mener det nå er sannsynlig at norske høyreekstreme vil forsøke å gjennomføre terrorangrep.

Det opplyser Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i en pressemelding. PST viser til at de har «observert en negativ utvikling i trusselen fra høyreekstreme».

«Flere norske høyreekstreme har i 2019 gitt uttrykk for støtte til gjerningspersoner bak terrorangrep på New Zealand og i USA. PST har også registrert enkelte støtteerklæringer til gjerningspersonen bak moskéangrepet i Bærum 10. august», heter det i pressemeldingen.

Vil være rettet mot «symbolmål»

PST viser til at eventuelle forsøk på høyreekstreme terrorangrep det kommende året etter all sannsynlighet vil bli gjennomført av få personer og være rettet mot «symbolmål».

PST viser til samlingsplasser for muslimer og ikke-vestlige innvandrere, politiske partier og politikere som potensielle mål.

«Norske høyreekstreme vil fortsette å se på ikke-vestlige innvandrere, muslimer, jøder og LHTB-miljøet som en eksistensiell trussel mot Norge og Europa», heter det i pressemeldingen.

PST viser til at enkelte høyreekstreme vil mene at voldsbruk er nødvendig for å hindre disse gruppene i å «gjøre etnisk hvite og/eller deres kultur til en minoritet i Norge».

Samlingsplasser for muslimer, som Al-Noor-moskeen i Bærum, trekkes frem som potensielle terrormål for høyreekstreme.

Drahjelp fra asyltilstrømningen i 2015

Da PST la frem sin trusselvurdering for 2019, var ekstreme islamistiske grupper den mest alvorlige terrortrusselen mot landets sikkerhet.

Nå vurderer PST at det er like sannsynlig at høyreekstreme vil forsøke å utføre terrorangrep i Norge som ekstreme islamistiske grupper.

I mars la PST frem en rapport om høyreekstreme i Norge. Den pekte på innvandring, og da spesielt asyltilstrømningen i 2015, som en viktig mobiliseringsfaktor for høyreekstreme.

«Økningen i radikaliseringen til høyreekstremisme i 2015, viser hvordan veksten i asyltilstrømningen er en viktig mobiliseringsfaktor for miljøet. Graden av innvandring vil sannsynligvis påvirke radikaliseringen til høyreekstremisme i Norge også i tiden fremover», heter det i rapporten.