Trygdeskandalen: Dette vet vi, og dette vet vi ikke

Åpen strid, grilling i Stortinget og en skandale som kan vokse. Få oversikt her.

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) er under hardt press. Fortsatt er det mange ubesvarte spørsmål om trygdeskandalen.
  • Daniel Røed-Johansen
    Daniel Røed-Johansen

Dette vet vi

28. oktober smalt bomben for offentligheten. EØS-retten er blitt tolket feil av Nav. Det gjelder retten til å ta med ytelsene sykepenger, pleiepenger og arbeidsavklaringspenger (AAP) til andre EU- og EØS-land i perioden etter 1. juni 2012. Den datoen ble EUs trygdeforordning del av norsk lov.

Mange har havnet i fengsel. Det mest alvorlige er at folk er blitt uriktig anmeldt av Nav og så dømt for trygdesvindel. Riksadvokaten fant først 48 uriktige dommer. I 36 av disse var det gitt fengselsstraffer. Domstoladministrasjonen har sendt over ytterligere 31 dommer til vurdering hos Riksadvokaten. Det betyr at minst 79 dommer kan være uriktige.

Riksadvokaten er inhabil. Han som skulle overta embetet, erklærte seg inhabil fordi han er samboer med tidligere arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap). Jusprofessor Henry John Mæland ble utpekt som setteriksadvokat. Han jobber nå med å bygge opp et team og håper å være ferdig med sitt arbeid i april neste år.

Dommene som vurderes som uriktige, sendes over til Gjenopptagelseskommisjonen. De bestemmer om sakene blir gjenopptatt.

Rundt 2400 personer har fått tilbakebetalingskrav. Disse sakene vil Nav behandle på nytt. En ekspertgruppe er i gang. Nav har lovet at også alle andre saker som kan være berørt, vil bli gjennomgått.

I juni 2017 kom det første varskuet. Da avsa Trygderetten den første av en serie kjennelser hvor EØS-retten ble satt over norsk lov, uten at Nav tok det til følge. Først våren 2018 begynte Nav å gjennomgå rutinene sine, og først i 2019 la de om praksisen sin. Så sent som i september 2019 kom den foreløpig siste dommen for trygdesvindel på uriktig grunnlag.

Da hadde den store alarmen allerede gått. Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) har forklart at dét skjedde 30. august 2019 etter et brev fra Nav. Først 14 dager etter dette møttes Arbeids- og sosialdepartementet og Nav. Denne tidsbruken er noe av det opposisjonen er mest kritisk til.

Les også

Nav-kabalen: Nå starter oppvasken om hvem som har ansvaret

All etterforskning er stanset. Riksadvokaten har gitt beskjed til alle politidistrikter om å sette etterforskning av bedragerianmeldelser fra Nav knyttet til opphold i EØS-land på is, uavhengig av tidspunkt og ytelse.

Trygdeskandalen blir gransket parallelt av to hold. Det ene er et eksternt utvalg oppnevnt av regjeringen. Det andre er kontrollkomiteen på Stortinget. De skal grille Hauglie i en åpen høring på Stortinget, muligens allerede før jul. De har sendt statsråden flere spørsmål. Torsdag sendte de spørsmål om saken også til justisministeren og Sivilombudsmannen.

Under en pressekonferanse 28. oktober ble trygdeskandalen kjent. Her taler den da avtroppende riksadvokaten Tor-Aksel Busch.

Dette vet vi ikke

Hvordan kunne skandalen skje? En kollektiv svikt, har flere påpekt. Praksisen har fått fortsette uten at hverken departementet, Nav, advokatene, tingrettsdommerne eller pressen har fanget det opp. Men det er mye som fortsatt er uklart rundt dette helt sentrale spørsmålet.

Onsdag skrev Aftenposten om en åpen strid mellom arbeidsministeren og Nav. I et intervju dagen før ga Navs ytelsesdirektør, Kjersti Monland uttrykk for at de hadde ryggdekning i departementet for en restriktiv praksis. Hun viste konkret til en innstramming i retten til å ta med arbeidsavklaringspenger ut av landet, som departementet tok initiativ til.

Denne tolkningen hadde ikke Nav grunnlag for, mener Hauglie. Arbeidsministeren varslet at uenigheten ville bli tema under et planlagt møte med Nav-direktør Sigrun Vågeng torsdag.

Les også

14 dager som kan avgjøre statsrådens skjebne. Hva gjorde hun i tiden etter at alarmen gikk?

Hvor lenge har feilen egentlig pågått? Ifølge Nav og regjeringen er det kun forhold etter 1. juni 2012 som er blitt saksbehandlet feil. Men flere juridiske eksperter, inkludert ESA-presidenten, mener reglene kan ha blitt feiltolket helt siden Norge ble del av EØS-avtalen i 1994.

Riksadvokaten har bedt Nav komme med en nærmere juridisk begrunnelse av hvorfor etaten mener at det kun er saker etter 2012 som er behandlet feil. Navs svar på dette er varslet i begynnelsen av desember.

Kan skandalen vokse? Ja. Hvor mye vil bli klart de nærmeste månedene. Det er blitt stilt spørsmål om andre type ytelser, som dagpenger, også kan være omfattet av dette. Det vil bli undersøkt.

Får skandalen konsekvenser for de ansvarlige? Det er for tidlig å si. Flere partier vurderer fortløpende å stille mistillit mot arbeidsminister Anniken Hauglie, som formelt er ansvarlig. Nav-sjef Sigrun Vågeng har sagt hun akter å sitte i stillingen frem til hun går av med pensjon neste år. Hauglie har foreløpig sagt at hun har tillit til Nav-toppen.