Norge

Retten ber Den rettsmedisinske kommisjon om rask klargjøring

Ber om raskt svar om kommisjonen har funnet vesentlige mangler i rapporten fra psykiater Agnar Aspaas og Terje Tørrisen.

 • Helle Skjervold

Oslo tingrett har i dag sendt brev til Den rettsmedisinske kommisjon, hvor de ber om en klargjøring kommisjonens oppfatning av den siste psykiatriske rapporten av Anders Behring Breivik, ført i pennen av psykiater Agnar Aspaas og Terje Tørrisen.

Brevet er signert tingrettsdommer Arne Lyng.

Omstridt rapport

Den rettsmedisinske kommisjon ba om en tilleggserklæring fra Aspaas og Tørrisen, før de kunne godkjenne denne rapporten.

Nå har de vurdert dette tillegget, og skriver i et svar at de «tar til etterretning», og har bedt psykiaterne om å gi utdypende opplysninger i sin muntlige forklaring.

— Retten ber på denne bakgrunn kommisjonen klargjøre om den har funnet vesentlige mangler i Aspaas og Tørrisens skriftelige erklæring. Dersom den mener det foreligger slike vesentlige mangler må det redegjøres for disse, skriver tingretten i sitt brev.

Rettsmedisinsk kommisjon godkjente ikke erklæringen i første omgang, og ba om en tilleggserklæring. Dette er ikke uvanlig praksis.

Det uvanlige er derimot kommisjonens behandling av tilleggserklæringen.

Haster

Med formuleringen om at kommisjonen tar tilleggserklæringen «til etterretning», betyr at de hverken godkjent eller underkjent rapporten. Aftenpostens rettskommentator Inge D. Hanssen omtaler dette som et «rettsmedisinsk rot».

Les også

Hanssen: «Det er på tide med en rettspsykiatrisk Rusken-aksjon»

En slik klargjøring må forelige så snart som mulig, slik at de sakkyndige eventuelt kan supplere sine erklæringer, skriver retten videre i sitt brev.

De bemerker at det kan bli problematisk hvis denne klargjøringen først finner sted under forklaringen til medlemmer av kommisjonen, for det vil gjøre det vanskelig for aktor og forsvarerne å forberede bevisførselen knyttet til mangler i rapporten.

Retten ber om svar innen 1. juni.

Lippestad ba dommer rydde opp

Også Behring Breiviks forsvarer Geir Lippestad har bedt retten om å få en klargjøring fra kommisjonen.

- Det er en ugrei situasjon vi har havnet i. Vi må ha et klart svar på hva de mener, slik at vi vet hva vi står overfor i god tid før tilregnelighetsspørsmålet skal behandles. Hvis ikke, risikerer vi en utsettelse, og så kan dette i seg selv gi ankegrunnlag, sier Lippestad til NTB.

Les også

Lippestad ber dommeren rydde opp

Tilregnelighetsspørsmålet er det eneste store stridsspørsmålet i rettssaken mot Behring Breivik. Selv har han et sterkt ønske om å bli kjent strafferettslig tilregnelig, slik konklusjonen i den siste rapporten slo fast.

Oslo tingrett ber nå den rettsmedisinske kommisjon om å klargjøre sitt syn på den andre psykiatrirapporten, ført i pennen av Terje Tørrisen og Agnar Aspaas. Dan P. Neegaard

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Les mer om

 1. 22. juli

Relevante artikler

 1. DEBATT

  Psykolog Grøndahl på velment villspor om 22. juli

 2. KOMMENTAR

  Lekkasjer og rettspsykiatri

 3. NORGE

  22.juli-rapporten filleristet Politi-Norge - nå kommer kritikken av konklusjonene

 4. NORGE

  I nesten seks år har de vært tause. Nå forteller politifolkene for første gang om de avgjørende minuttene i den omstridte Utøya-aksjonen.

 5. A-MAGASINET

  Advokat Siv Hallgren kjente et intenst sinne første gang hun så 22. juli-terroristen. Nå skal hun kjempe mot justismord.

 6. A-MAGASINET

  - Det kunne gått så galt med mange av oss, i alle fall med meg.