Norge

Fabian Stang går lenger enn høyres program

 • Hilde Lundgaard

FS00000411.jpg Fandango Sigurd/Aftenposten

— Denne uken var voldtektsbølgen i Oslo til og med hovedoppslag i Herald Tribune. Hvordan er det å være ordfører i Oslo nå?

— Selv jeg blir jo sinna av det som skjer nå. Det er rett og slett forferdelig at jenter i denne byen utsettes for det jeg kaller en livslang krenkelse. For mange bærer dessverre på en slik opplevelse resten av livet. Jeg er den første til å si at vi ikke skal stigmatisere grupper. Men hvis det er slik at noen grupper er overrepresentert når det gjelder overfallsvoldtekter, utfordrer det prinsippet om at alle skal behandles likt, uansett bakgrunn.

- På hvilken måte?

— Asylsøkere har fått et ufortjent dårlig rykte, basert på generalisering. De er en like sammensatt gruppe som nordmenn flest. Men også her finnes enkelte som ødelegger for andre. Jeg tenker for eksempel på enkelte traumatiserte unge nordafrikanske gutter som er trent opp til å bruke voldtekt som et våpen. Og på illegale innvandrere som søker om asyl først etter at de er pågrepet for kriminelle forhold og misbruker det rettsvernet som asylinstituttet gir dem. Vi skal ikke sette folk i fengsel før de har gjort noe galt, heller ikke ulike grupper av asylsøkere. Og lukkede asylmottak vil jo innebære det. Men i en så ekstrem situasjon som vi opplever nå, må vi kunne diskutere om vi må fire litt på prinsippene for å beskytte jentene våre. Dessuten må vi våge å ta en debatt om menneskesynet generelt og kvinnesynet spesielt hos enkelte.

- Hva bør vi diskutere, konkret?

— Om alle uten videre skal ha full tilgang på samfunnet, uavhengig av status på asylsøknaden. Jeg skjønner at folk i Oslo begynner å stille spørsmål ved om vi kan være så «large» og imøtekommende mot alle når noen misbruker den tilliten så grundig. Jeg er redd for at tiden er moden for å se på en form for begrensning av bevegelsesfriheten, selv om det sitter langt inne for meg. Men andre, som kan jusen bedre enn meg, må se nærmere på dette.

- Men før det eventuelt skjer, må da Oslo kommune kunne gjøre mye mer enn å rope på mer synlig politi?

— Absolutt. Og byrådet har laget en omfattende plan som går på alt fra bedre belysning og bedre kollektivtrafikk om natten, til informasjon på asylmottakene. Vi har allerede satt ut egne vektere, vår nødløsning på grunn av manglende politi. Og vi gjør så banale ting som å beskjære busker for å skape bedre innsyn. Mye av dette er allerede i gang.

- Men tror du dette er nok?

— Nei. Det vi nå ser, fordrer at politiet følger opp voldtektsmeldingen som kom for to år siden med en egen gruppe som står parat til å rykke ut umiddelbart. Vi har mange gode tiltak, for eksempel natteravner, som sikkert har forhindret mange voldtekter. Og her på rådhuset rykket vaktene ut etter å ha sett et voldtektsforsøk rett utenfor veggen gjennom kameraene sine. Men denne ekstreme bølgen vi ser nå, må politiet ta tak i. Vi kan ikke leve med dette.

- Etter 22. juli klarte du å mobilisere mange med velvalgte ord. Hva kan du si til kvinnene som nå er redde for å bevege seg i byen?

— Jeg er jo så rar, jeg skulle ønske jeg hadde tid til å følge alle hjem, så de følte seg trygge og slapp å forandre sine liv. I det store og hele er Oslo en trygg by, og prinsipielt mener jeg at jenter skal kunne løpe gjennom byen i bikini midt på natten uten å måtte føle skyld eller ansvar hvis de blir voldtatt. Det er nemlig aldri jentenes skyld. Men jeg har spurt meg selv, hvis jeg hadde hatt en datter, ville jeg rådet henne til å gå alene hjem om natten nå? Det gjør meg vondt å si det. Men svaret er nei. Det må noen ganske dramatiske grep til for å gjenopprette den situasjonen vi skal ha.

- Da du fikk Mental Helses Åpenhetspris, ga du bort prispengene til Dixi ressurssenter for voldtektsofre. Hvorfor dette engasjementet?

— Fordi det ligger mye mental helse i dette. De fysiske skadene av overgrepet er ofte begrenset. Men den psykiske skaden disse drittsekkene påfører jentene, er det viktig at de får hjelp til å reparere så fort som mulig. En reparasjon som blir mye mer omfattende hvis skaden får satt seg fast.

- Du traff jo i sin tid kjæresten din i et fakkeltog mot voldtekt i Oslo. Så noe godt kom det ut av det?

— Ja, det er litt rart å finne lykken med et så mørkt bakteppe. Men det var viktig i vårt møte. Vi kjente begge på den samme fortvilelsen over de lidelsene jentene ble utsatt for. Og det er viktig at også gutta engasjerer seg.

- Dette har også vært en OL-uke. Bør ikke OL-milliardene heller brukes på en trygg by?

— Nja ... Alt vi bruker penger på bortsett fra skoler og eldreomsorg, er det krevende å prioritere. Men hvis vi ikke prioriterer noe annet også, er det ikke noe vits i å gå på skole. Og folk vil komme mye tidligere på sykehjem.

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. VERDEN

  I denne småbyen er det anmeldt 191 seksualforbrytelser mot barn og unge i løpet av fire år

 2. DEBATT

  Kort sagt, mandag 31. desember

 3. NORGE

  Listhaug får kritikk for forslag om asylmottak: – Dette virker dramatisk

 4. SID

  Kjære imamer, dere må snakke mer åpent og ærlig om voldtekt | Fatema Al-Musawi

 5. NORGE

  To unge menn dømt for voldtektsforsøk, men frikjent for voldtekter

 6. NORGE

  Vil at alle asylsøkere og innvandrere skal få en norsk fadder fra dag én