Behring Breiviks forsvarere vurderer å stevne Krekar

Etter det Aftenposten erfarer ønsker Anders Behring Breivik (33) å føre mullah Krekar som vitne.

Mullah Krekar kan bli stevnet som vitne i saken mot Anders Behring Breivik. Her fra straffesaken mot Krekar i februar i år.

Både bistandsadvokatene og Behring Breiviks forsvarere vil føre vitner som kan underbygge at 33-åringen var tilregnelig da han drepte 77 personer 22. juli i fjor.

- For mine klienter er noe av det viktigste at Behring Breivik blir vurdert tilregnelig, og dømmes til fengsel eller forvaring, sier bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen.

Les også

AUF-lederen kan bli stevnet som vitne

Syv dager av rettssaken mot Anders Behring Breivik er satt av til bevisførsel fra hans forsvarer og de pårørende, etterlatte og fornærmedes bistandsadvokater.Bistandsadvokatene sier de vil føre vitner som kan være med på å bevise at den tiltalte kan dømmes til fengsel eller forvaring.

- Mine klienter vil unngå at Behring Breivik etter tre års opphold i psykiatrisk institusjon hvert år kan be om at han får prøvd saken sin, sier Larsen.

Dersom den terrortiltalte 33-åringen blir vurdert strafferettslig utilregnelig av retten dømmes han til overføring på tvungent psykisk helsevern, og vil da få muligheten til nettopp dette.

Mullah Krekar i retten?

Den 33 år gamle tiltalte mener, ifølge forsvarer Geir Lippestad, at han selv er tilregnelig og har et klart ønske om å bli dømt tilregnelig.

Forsvarernes bevisoppgave vil neste uke bli sendt til Oslo tingrett. Lippestad sier at vitnelisten og bevisoppgaven er laget i samarbeid med hans klient, og den vil inneholde mellom 30 og 40 navn.

Etter det Aftenposten erfarer vurderer forsvarer Geir Lippestad å kalle inn mullah Krekar som vitne, etter klientens ønsker.

Forsvareren ønsker ikke å kommentere Aftenpostens opplysninger, og sier at de ikke har bestemt seg for den endelige bevisoppgaven.

Etter det Aftenposten erfarer, er Krekar aktuell som vitne, fordi mullahen etter Behring Breiviks syn har et sammenfallende syn på verden som seg selv: At vesten og den muslimske delen av verden er i krig.

Forsvarerne vil i tillegg føre vitner som kan problematisere metodene som er brukt i den første sakkyndigerapporten, og vil også ta inn vitner fra helseapparatet som har behandlet ham og møtt ham over tid, og som kan si litt om hvordan de oppfatter ham.

Hundrevis av timer i avhør

Siden 22. juli har Behring Breivik sittet i overkant av 200 timer i avhør hos politiet. Under bistandsadvokatenes bevisførsel vil de ha personene som har sittet og avhørt ham til vitneboksen.

- Det vil være aktuelt for oss å føre vitner som kan kaste lys over spørsmålet om tilregnelighet. I den anledning vil det være naturlig å trekke inn blant andre avhørslederen i politiet og flere av de sentrale avhørerne som har pratet med ham i timevis for å høre deres oppfatning av ham, sier Larsen.

Politiet vil ikke kommentere saken fordi de ikke har mottatt noen stevning.

Larsen sier de også vil vurdere å føre vitner som kan ha en annen tilnærming til hvordan Behring Breivik skal forstås, for eksempel psykologer.

Åpner for flere

De fire rettsoppnevnte sakkyndige psykiaterne som har vurdert hans mentale helse og spørsmålet om tilregnelighet vil da bli ført som vitner.

Også Randi Rosenquist, som er spesialist i psykiatri, vil bli ført som vitne disse dagene fordi hun har møtt Behring Breivik som ansatt ved Ila fengsel og gjort en vurdering av ham på oppdrag fra fengselsdirektøren.

Svein Holden, statsadvokat og en av aktorene i rettssaken, sier det også for dem vil være aktuelt å føre ytterligere vitner rundt tilregnelighetsspørsmålet.

- I vår bevisoppgave har vi tatt et forbehold om å føre ytterligere vitner. Før erklæringen til de to sist oppnevnte sakkyndige foreligger 10. april, er det imidlertid umulig å siom det er behov for bevisførsel utover det somallerede er varslet. Det er først når vi har studert hvordan den nye erklæringen forholder seg til kritikken som rammet den første erklæringen, at vi kan ta stilling tilom det er nødvendig å stevne flere vitner, sier Holden.

Rettssaken mot Behring Breivik begynner i Oslo tingrett 16. april.