Norge

Slik forbereder de ofrene på Breivik-rapporten

Tirsdag kommer psykiaternes vurdering av Anders Behring Breivik. Da må ofrene forberedes på at han kan bli erklært strafferettslig utilregnelig.

- Svaret på om Behring Breivik er tilregnelig eller ikke regner vi med at vi i praksis vil få vite gjennom pressen, sier advokat John Christian Elden. Foto: SCANPIX

 • Vibeke Buan

Les også:

Les også

Slik skal de vurdere hvordan Behring Breivik skal straffes

Les også

230 siders psykiatrisk rapport om Behring Breivik

Les også

Behring Breivik ville holde barnevernsrapporter hemmelige

Tirsdag 29. november kommer det foreløpig viktigste dokumentet i rettsprosessen mot Anders Behring Breivik (32). Da er den rettspsykiatriske rapporten om den terrosiktede klar.

I den 230 sider lange rapporten skal rettspsykiaterne Synne Sørheim og Torgeir Husby vurdere om Behring Breivik er strafferettslig tilregnelig eller ikke, hvordan hans psykiske helsetilstand var i gjerningsøyeblikket og hvordan den er i dag.

Rapporten vil få avgjørende betydning for utfallet av rettssaken mot Behring Breivik og hva slags straff han får for terrorangrepene 22. juli.

Nå forbereder de 173 bistandsadvokatene som er oppnevnt etter terrorhandlingene seg på hvordan de skal håndtere fremleggelsen av rapporten.

Rapport i safen

Det er lagt opp til et strengt sikkerhetsregime for at det ikke skal komme lekkasjer fra rapporten før den legges frem.

Det er en eller begge de sakkyndige som personlig skal levere rapporten til Oslo tingrett klokken 09 tirsdag morgen. Avdelingsleder og tingrettsdommer Nina Opsahl tar i mot papirene. Samtidig blir rapporten også levert til den rettemedisinske kommisjonen.

Så vil Behring Breiviks forsvarere, statsadvokaten og to av de tre koordinerende bistandsadvokatene hente et eksemplar hos tingretten. Rettens eget eksemplar blir lagt i en safe.

Deretter vil statsadvokaten redegjøre for konklusjonen i den rettspsykiatriske rapporten på en pressekonferanse klokken 13.

— Vi kommer til å si at innholdet og konklusjonen ikke skal gjøres kjent før det tidspunktet, sier Opsahl til Aftenposten.no.

Samtidig som pressekonferansen pågår, klokken 13.01, vil de tre koordinerende bistandsadvokatene sende ut konklusjonen til alle de andre bistandsadvokatene rundt om i landet. De vil ikke sende ut hele rapporten.

Går ikke fri

Dersom konklusjonen i rapporten er at Anders Behring Breivik er utilregnelig og ikke kan dømmes til vanlig fengselsstraff, er det viktig for både statsadvokaten og bistandsadvokatene at det ikke oppstår et inntrykk i media og blant folk om at den terrorsiktede går fri.

På oppdrag av bistandsadvokatene har John Christian Elden derfor utarbeidet et notat der han gjør det klart hva det innebærer å bli erklært utilregnelig.

Slik skal de gjøre det klart for sine klienter at dersom det er dette rettspsykiaterne lander på i sin vurdering av Behring Breivik, så vil han uansett bli holdt innesperret så lenge det er behof for samfunnsvern og sakkyndige mener han er farlig.

- Det er riktig og viktig som vårt hovedbudskap til klientene. Vi har ingen oppfatning av det psykiatriske spørsmål, men legger til grunn at våre klienter aldri skal riskere å møte en så farlig mann på gaten, sier Elden til Aftenposten.no.

Venter lekkasjer

I notatet gjør Elden det også klart at selv om det er lagt opp til et strengt regime for hvordan psykiaternes dom over terroristen blir lagt frem, må bistandsadvokatene likevel være forberedt på lekkasjer.

- Svaret på om Behring Breivik er tilregnelig eller ikke regner vi med at vi i praksis vil få vite gjennom pressen, sier advokat John Christian Elden til Aftenposten.no.

Eldens firma representerer 180 pårørende og ofre etter bombingen av Regjeringskvartalet og skytingen på Utøya.

Leder for Støttegruppen for 22. juli, Trond Henry Blattmann, avventer hva som blir konklusjonen i rapporten.

— Det er vanskelig å tenke hva, hvis og når. Bistandsadvokatene jobber nå med dette. Når de får rapporten blir det så en gjennomgang for å se om rettspsykiaterne har oppfylt mandatet sitt og svart på alle spørsmål. Så regner jeg med at man på pressekonferansen vil offentliggjøre det som er nødvendig, sier Blattmann til Aftenposten.no.

Flere artikler

 1. KOMMENTAR
  Publisert:

  Lekkasjer og rettspsykiatri

 2. KOMMENTAR
  Publisert:

  Rettspsykiaterne finner ikke fnugg av psykotisk tenkning hos Manshaus.

 3. NORGE
  Publisert:

  De sakkyndige mener draps- og terrorsiktede Philip Manshaus var tilregnelig

 4. NORGE
  Publisert:

  De rettssakkyndige i Vinstra-saken legger fram tilleggserklæring

 5. KOMMENTAR
  Publisert:

  Dommen ble som ventet. Det kunne ikke bli noe annet enn 21 års forvaring for Philip Manshaus.

 6. DEBATT
  Publisert:

  Også personer som ikke er psykotiske, kan begå bestialske drap