Kongens fortjenstmedalje til jødekritiker

Styreleder Annelise Høegh i Holocaustsenteret er overrasket over at Trond Ali Linstad tirsdag mottar Kongens fortjenstmedalje i sølv.

- Linstad (bildet) spiller på den klassiske myten om jødisk verdenssammensvergelse, mener Ervin Kohn i Det Mosaiske Trossamfund.

— Det er overraskende hvis en erklært antidemokrat som sprer antisemittiske holdninger får denne utmerkelsen, sier Høegh.

Trond Ali Linstad er tidligere leder i Palestinakomiteen og var medlem av AKP (ml)-bevegelsen på 1970-tallet. Senere konverterte han til islam og startet stiftelsen Urtehagen, som driver muslimsk skole og flere barnehager.

I dag er i Linstad, som er sjiamuslim, redaktør for nettstedet Koranen.no. Her har han ved flere anledninger uttrykt sterke motforestillinger mot staten Israel og jøders «uhederlighet utad for å fremme en sak».

Det skal imidlertid være arbeidet med Urtehagen som er bakgrunnen for tildelingen, ifølge Koranen.no.

— Jeg går ut fra at hederen tildeles på bakgrunn av en helhetsvurdering av personen, sier Høegh.

Stang ut

Medaljen skulle etter planen deles ut tirsdag av Fabian Stang (H), men for noen uker siden sa ordføreren fra seg oppgaven.

— Jeg deler vanligvis ut Kongens fortjenestemedalje med glede, men i dette tilfellet vurderte jeg det som mer problematisk. Linstad har helt sikkert gjort en god innsats på noen områder, men for å kunne gjennomføre utdelingen må jeg nok i litt større grad kunne identifisere meg med mottageren, sier Stang.

Pionérinnsats

På hjemmesidene til Det kongelige hoff fremkommer det at Kongens fortjenestmedalje deles ut som belønning for:

Pionérinnsats eller annen spesiell innsats av samfunnsgavnlig natur. Særlig fortjenstfull ulønnet innsats over lengre tid i samfunnslivet. Særlig fortjenstfullt arbeid gjennom lang tid i privat eller offentlig tjeneste.

- Unntatt offentlighet

Det er Fylkesmannen i Oslo og Akershus som mottar og behandler forslag om tildeling av Kongens fortjenstmedalje. Fylkesmannens skriver deretter en anmodning som sendes til Slottet. Der gis den endelige godkjenningen av tildelingen.

På spørsmål om begrunnelse for tildelingen henviste kommunikasjonssjef ved Det kongelige hoff, Marianne Hagen, i går kveld til Fylkesmannen.

Pressekontakt Kari Øyen Gay hos Fylkesmannen henviste på sin side til Slottet. Gay sier til Aftenposten at anmodningen om tildeling av Kongens fortjenstmedalje til Trond Ali Linstad, er unntatt offentlighet.

- Umusikalsk

— Dette er umusikalsk og forringer hederen til alle andre som har fått medaljen, sier forstander Ervin Kohn i Det Mosaiske Trossamfund til tidsskriftet Vepsen.

Til Vepsen sier seniorforsker Terje Emberland ved det norske Holocaustsenteret at tildelelsen er en skandale.

— Linstad spiller på den klassiske myten om jødisk verdenssammensvergelse. Som om jøder er en entitet som jobber kollektivt for en ond plan. Det er en skandale at en person som kommer med slike utsagn får Kongens fortjenstmedalje.