Norge

Ny undersøkelse: En av fire nordmenn mener noen menneskeraser er smartere enn andre

I en fersk undersøkelse svarer 25 prosent av de spurte at de er helt eller delvis enige i påstanden om at «noen menneskeraser er mer intelligente enn andre.»

Direktør i Bufdir, Mari Trommald.
  • NTB

Direktør i Bufdir, Mari Trommald, sier til NRK at hun er overrasket over at så mange har stereotypiske holdninger til rase og at rase betyr noe for intelligens. Hun understreker at rase er et begrep som i dag ikke blir brukt om mennesker, men at forskerne bak rapporten har brukt uttrykket bevisst for å finne ut hva folk legger i det, som et forskningsmessig grep.

Det er ingen forskjeller mellom aldersgrupper i holdninger til «rase»-spørsmålet, men ideen om at mennesker kan rangeres etter «raser», er mer utbredt blant personer med lavere utdannelse, viser undersøkelsen.

– Vi er bekymret for konsekvensene av dette. Negative holdninger kan begrense enkeltpersoner mulighet til å delta i samfunnet, og gi en opplevelse av manglende tilhørighet til samfunnet de lever i, sier Trommald.

Forskningsstiftelsen Fafo har gjennomført undersøkelsen på oppdrag fra Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir). 4.443 personer har deltatt i undersøkelsen som kartlegger holdninger om likestilling og diskriminering.