Genbank måtte kaste halvparten av fangsten

(BT): Nesten halvparten av all innsamlet laks til Genbank Hardangerfjord ble i fjor kastet, fordi fisken var innblandet med oppdrettsfisk.

REDNINGSAKSJON: Sven-Helge Pedersen i Hardangerfjord Villfisklag og den aktive fiskeren Arild Alvsåker jobber med rogn i Steinsdalselva. Tilsammen 22 bestander skal få plass i genbanken. Overskuddsmaterialet settes tilbake i elvene.

– Det er galskap. Vi finner nå tredje generasjon oppdrettsfisk i elvene i Hardanger. Slik kan det ikke fortsette, sier Sven-Helge Pedersen som er koordinator for genbanken for laks og sjøørret i Hardanger.

Rømt laks fra oppdrettsanlegg utgjør en trussel mot de opprinnelige villaksstammene, skriver Bergens Tidende.

Les hele saken med abonnement