Sjef for Petroleumstilsynet: – Vi har hatt for stor tillit til oljeselskapene

– Vi har hatt for stor tillit til at oljeselskapene retter opp feil, erkjenner direktør Anne Myhrvold i Petroleumstilsynet. Nå varsler hun kraftigere lut.

Petroleumstilsynets direktør Anne Myhrvold ble mandag grillet av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité om den alvorlige kritikken Riksrevisjonen rettet mot tilsynet i januar.

Petroleumstilsynet (Ptil) avdekker ikke alvorlige sikkerhetsutfordringer og reagerer ikke når det trengs, skrev Riksrevisjonen i en rapport i januar.

Mandag ble Ptil-direktøren stilt til veggs i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité om funnene i rapporten.

– De funnene Riksrevisjonen peker på, tar vi på største alvor. Vi er i full gang med arbeidet med å rette opp feilene de peker på, sa Myhrvold.

Hun mener både sikkerheten og tilsynsvirksomheten på norsk sokkel har blitt bedre den siste tiden, men erkjenner overfor NTB at Ptil tidligere har hatt for høy tillit til at oljeselskapene selv rydder opp når de påpeker feil.

– I noen tilfeller har vi nok kanskje hatt for høy tillit, men vi har ikke naiv og blind tillit. Vi må gjøre kontroller og sjekke. I noen tilfeller viser det seg at vi må stramme grepet enda mer, og det kommer vi til å gjøre, sier Myhrvold.

Kritikkverdig

I samme rapport fikk den ansvarlige statsråden, arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H), kritikk av Riksrevisjonen for ikke å ha fulgt opp Ptil tett nok.

Etter å ha hørt svarene fra Hauglie, Myhrvold og partene i petroleumssektoren, konkluderer leder Dag Terje Andersen (Ap) i kontrollkomiteen med at Riksrevisjonen hadde godt grunnlag for kritikken sin.

Kontroll- og konstitusjonskomiteens leder Dag Terje Andersen (Ap) mener regjeringen og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) har hatt for svak oppfølging av Petroleumstilsynet.

Han vil ikke si noe om hvilken reaksjon Hauglie kan vente seg, men antyder at komiteen vil fremme kritikk i en eller annen form.

– Det er veldig sterk kritikk Riksrevisjonen har kommet med, og vi har ikke fått avkreftet den. Tvert imot har vi fått høre fra både selskapene i sektoren, Petroleumstilsynet og statsråden at de er enige i mye av kritikken, sier Andersen til NTB.

Les også

Goliat: Historien om alvorlige nestenulykker og et bakteppe av død og mulige forbrytelser.

– Gjør mye

Hauglie la seg i likhet med Ptil-direktøren flat og lovet bot og bedring under mandagens høring.

– Vi tar kritikken på det største alvor. Vi følger tilsynet tett, både gjennom etatsstyringsmøter, tildelingsbrev og annet. Vi er opptatt av å ha et sterkt, tydelig og kompetent tilsyn, og vi vil følge opp dette tett også framover, sa Hauglie.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) er fornøyd med arbeidet Petroleumstilsynet har gjort i kjølvannet av Riksrevisjonens kritikk.

Hun er samtidig fornøyd med arbeidet som nå gjøres både fra tilsynets og bransjens side.

– En samlet næring har gitt entydig tilbakemelding om at sikkerhetsarbeidet går i riktig retning. Det er færre ulykker nå enn for noen år siden, og mange sier de allerede nå merker et sterkere og tydeligere tilsyn. Det er jeg veldig glad for, sier Hauglie til NTB.

– Må gjenvinnes

Dagens sikkerhetssystem er basert på tillit og det såkalte trepartssamarbeidet. Oljearbeiderforeningene mener begge deler har vært under kraftig press i kjølvannet av oljekrisen.

– Stadige krav til inntjening, kutt i kostnader og effektivisering av vedlikeholdsrutiner har satt tilliten under press. Skal systemet være basert på tillit, må tilliten i så fall gjenvinnes, sa hovedverneombud Trond Arvid Larsen ved Goliat-plattformen under mandagens høring.

Goliat var Riksrevisjonens skrekkeksempel på at Ptil ikke har fungert slik det skal. Operatøren Eni fikk i 2016 grønt lys til å bruke plattformen før det var sikkerhetsmessig forsvarlig, og allerede året etter innførte Ptil produksjonsstopp ved anlegget.

Goliat-plattformen ligger omtrent 85 kilometer nordvest for Hammerfest.

– Ikke på stell

Vår Energi-sjef Kristin F. Kragseth erkjente under mandagens høring at man ennå ikke har fått alt på stell på Goliat-plattformen.

– Nei, alt er ikke på stell. Vi har en god del ting vi jobber med. Men det er ingenting som ikke er på stell som går på sikkerheten løs for dem som er ute på Goliat. Det gjenstår imidlertid fortsatt mye arbeid før vi går inn i vanlig drift, sa hun.

Norgessjef Arne Sigve Nylund i Equinor kom også med en erkjennelse.

– De aller fleste avvik blir fulgt opp, men ikke alle blir fulgt godt nok opp, og det må vi erkjenne at vi må ta tak i. At det er rom for forbedring, må vi erkjenne alle sammen, sa han.