Norge

Nasjonalt ID-kort utsatt igjen

– Jeg kan ikke forstå hvorfor dette er så vanskelig for Norge. Hele Europa har jo slike kort, sier Brit Thoresen, som må ha med passet for å hente tabletter på apoteket.

Slik skal det nasjonale ID-kortet se ut når det kommer. Planen pr. i dag er 2018.
  • Solveig Ruud
    Solveig Ruud
    Journalist

– Forslag om nasjonalt ID-kort er forsinket i forhold til tidligere opplysninger gitt til Stortinget.

Denne uttalelsen kunne vært fra justisminister Anders Anundsen. Men det var daværende minister Knut Storberget som sa dette – i mai 2011.

Etter den tid er det opplyst om mange utsettelser – og i statsbudsjettet for neste år kommer enda en:

«Utstedelse av nye pass og ID-kort med eID til norske borgere skal etter planen starte våren 2018.»

Det er ikke mer enn fem måneder siden Anundsen – etter mange utsettelser – kunne love at det etterlengtede kortet kommer i 2017.

Justisministeren lovet så sent som i mai at id-kortet skulle komme i 2017.

«Kommer i starten av 2018»

Men nå bekrefter han at det blir enda en forsinkelse.

– Ja, vi hadde opprinnelig planlagt at dette skulle være på plass i løpet av 2017. Nå har Politidirektoratet meldt at det ser ut til at de har noe forsinkelse slik at det ikke kommer på plass før i starten av 2018.

– Hva er forklaringen på den forsinkelsen?

– Det har, så vidt jeg erindrer, sammenheng med innkjøpsprosessene og den teknologiske siden av dette. Det er det som dessverre fører til noe forsinkelse, sier Anundsen.

  • Utseende på det nye ID-kortet har vært klar lenge. Aftenposten presenterte kortet i 2014. Da var beskjeden at det kom i 2016.

Utsettelsen skaper problemer for mange

Siden mange banker har sluttet å utstyre bankkortet med bilde, og ikke alle har førerkort, er det bare passet som er gyldig legitimasjon for mange.

Et nasjonalt ID-kort er derfor noe mange venter på også av praktiske årsaker: Det er mindre enn passet og mer praktisk å ha med seg.

Brit Thoresen på Lillestrøm er en av dem som venter på ID-kortet.

– Jeg kan ikke forstå hvorfor dette er så vanskelig for Norge. Hele Europa har jo slike kort, sier hun til Aftenposten.

Da banken hennes sluttet med foto på bankkortet, måtte hun begynne å ta med seg passet, som hun nå har i vesken hele tiden.

Dette beklaget hun overfor Romerikes Blad.

– Bare jeg skal hente noen tabletter på apoteket, må jeg vise passet, sier hun.

Mange, ikke minste mange unge, har bare pass som gyldig legitimasjon.

Kortet vil ha tre funksjoner

ID-kortet blir et offentlig utstedt identitetsbevis som vil være like pålitelig som passet, men mer praktisk å bruke som legitimasjon.

Det skal utstyres med samme biometriske personopplysninger som passet har hatt siden 2010: ansiktsfoto og fingeravtrykk, og vil derfor kunne erstatte pass på reiser i EØS-området.

Storberget varslet i sin tid et lovforslag om kortet i 2008, men det kom først i fjor vår og ble vedtatt av Stortinget i mai 2015.

Kommer med nasjonal eID

I mai i år sendte justisminister Anders Anundsen ut en pressemelding der han opplyste om at kortet skulle komme i 2017 og Regjeringen har besluttet at politiet skal utstede elektronisk ID (eID) når kortet kommer.

Det vil gi kortet like høy sikkerhet som pass, og gjøre at det kan brukes til digitale tjenester i offentlige og private sektor.

– Det vil bidra til å redusere ID-kriminalitet og bruk av falske identiteter, sa Anundsen den gang.

Les mer om

  1. Anders Anundsen
  2. Justisdepartementet
  3. Identitetsfølelse