Politiet kan for lite om hatkriminalitet

Politidirektoratet erkjenner at etaten må bli bedre til å håndtere hatkriminalitet og vurderer nasjonale retningslinjer.

— Politidirektoratet er kjent med at politidistriktene har ulikt fokus på hatkriminalitet, skriver seksjonssjef Erling Børstad i Politidirektoratet (POD) i et brev til Oslo politidistrikt, som Vårt Land gjengir deler av fredag.

— Det er store forskjeller i distriktenes kunnskap og kompetanse om hva som er hatkriminalitet, og hvordan sakene kodes og rapporteres. Den enkelte polititjenesteperson må være i stand til å gjenkjenne hatkriminalitet, og dermed kunne bidra til å sikre at de som anmelder får god behandling, understreker Børstad.

I fjor høst erkjente politiledelsen at hatkriminalitet ikke blir kodet som det det er i ute i distriktene. «Gjennomgangene har vist at enkelte anmeldelser skulle vært kodet med et motiv knyttet til hat og fordommer, men hvor dette ikke er blitt gjort», het det i et brev fra POD.

For å styrke kompetansen skal det i år arrangeres et nasjonalt seminar om hatkriminalitet. Direktoratet starter også arbeidet med det som kan bli nasjonale retningslinjer for hvordan politiet skal håndtere hatkriminalitet.

— Svak datakvalitet er en hovedutfordring med dagens rapportering, skriver Børstad. (©NTB)