Skrekktall for punktlighet etter sommerens store jernbanejobb

Her spiser Ketil Solvik-Olsen bløtkake på Oslo S for å markere at «jobben er gjort», og at togtrafikken er i gang igjen. Etterpå har det gått rett vest med trafikkavviklingen.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) ber de fremmøtte forsyne seg med kake på Oslo S tirsdag formiddag 1. august. Bane Nors store sommerjobb var gjort.

Fredag skjedde det igjen. Full stans på Østfoldbanen gjør at pendlere står fortvilet igjen på perrongen og får helgen utsatt på grunn av togproblemer.

«Solvik-Olsen hyller Bane Nor etter åtte år med sommerstengt Oslo S.» Det var tittelen på NTBs reportasje tirsdag formiddag 1. august.

Samferdselsministeren bød på bløtkake, jernbanetoppene smilte. En kjempejobb var gjort for å reparere, fornye og forsterke jernbanen i og rundt Oslo.

For titusenvis av pendlere var det slutt på ukevis med buss for tog. Bane Nor og NSB hadde prøvekjørt de nybehandlede strekningene og funnet at alt var i orden. Togene var i gang igjen.

  • Siden 2009 har Oslo S og tilhørende strekninger vært stengt hvert år.

I sommer sjekket vi om punktligheten de siste årene er blitt bedre. Og ble overrasket.

Her er skrekktallene

Nå har Aftenposten har fått oversendt splitter nye tall fra Bane Nor. De viser punktligheten for de to første ukene etter gjenåpningen.

Tallene er til dels rekordsvake, stikk i strid med målsettingen om bedre trafikkavvikling rundt Oslo. Sist uke noterte Østfoldbanen, strekningen som hadde den lengste sommerstengningen, i rushtiden en punktlighet på 59,1 prosent.

Noen eksempler på hvor ofte toget er i rute.

  • Østfoldbanen utenfor rush, uke 32: 76,8 prosent punktlighet.
  • Østfoldbanen i rush, uke 32 og 33: Henholdsvis 66,8 og 59,1 prosent.
  • Drammenbanen i rush, uke 33: 74,2 prosent.
  • Hovedbanen i rush, uke 33: 86,3 prosent.

Totalt var 74,7 prosent av lokaltogene rundt Oslo i rute i uke 32. Det er langt under gjennomsnittet hittil i år, som er 91,1 prosent.

Til sammenligning hadde Flytoget i uke 32 en punktlighet på 93 prosent, i uke 33 på 96 prosent.

Tidlig torsdag kveld 24. august, knappe tre uker etter at nok en storjobb er gjort for å forsterke og fornye jernbanen rundt Oslo. Hundrevis av mennesker står på Nationaltheatret stasjon mens de venter på at en rekke forsinkede tog skal dukke opp.

Forklaring: Feil oppstår på de nyeste strekningene

Aftenposten har bedt om kommentar fra samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og jernbanedirektør Elisabeth Enger. De henviser begge til Bane Nor og NSB.

– Dette må vi absolutt beklage, sier Victor Hansen, direktør for kunde- og trafikkinformasjon i Bane Nor.

– Det vi har hatt den siste tiden, er flere infrastrukturfeil, som ved Høvik, mellom Høvik og Lysaker, og i Oslotunnelen. Dette drar meg seg forsinkelser til andre områder. De fleste forsinkelsene er likevel ikke veldig store, hevder Hansen.

– Men dette er jo nettopp strekninger som har vært gjennom full fornyelse?

– Det er det, men igjen ser vi utfordringer når nye, digitale systemer kobles til gamle. Og så blir vi minnet om at lokaltoget mellom Oslo S og Ski har en ekstremt stram rutetabell, sier han.

For NSB svarer kommunikasjonsrådgiver Gina Scholz.

– Dette er tall vi ikke er fornøyd med. Vi ønsker en klart bedre punktlighet. Både for oss og kundene våre er det viktig å komme frem til riktig tid.

– Vi har ansvar for personell, stasjonsopphold og materiell, men dette er bare en liten del av det totale bildet, legger Scholz til.

Lystavlen på Nationaltheatret stasjon tidlig torsdag kveld viser at rundt halvparten av togene er forsinket. Ett er sågar innstilt.

100 prosent punktlighet – men da gikk ikke togene

Det hører med at Bane Nors statistikk for sommerukene er med på å trekke gjennomsnittspunktligheten opp for året sett under ett.

For Østfoldbanen ble det i uke 31 registrert en punktlighet på 100 prosent. Men da var altså mesteparten av banen stengt, med unntak av noen få tog gikk fra Ås og sørover.

  • Follobane og InterCity i retning Fredrikstad koster flere titalls milliarder kroner. Men gir ikke én ekstra togavgang sør for Ski før i 2027.

Her forsvarer jernbanedirektør Elisabeth Enger situasjonen.

Det blir stengt også neste sommer

Bane Nor har lagt bak seg et fornyelses- og vedlikeholdsprosjekt med utgangspunkt i Oslo S, og prosjektet har vart i åtte år.

Det var en viktig grunn til at Ketil Solvik-Olsen og jernbanetoppene spiste kake på Oslo S.

Men dette betyr ikke at det blir slutt på sommerstemninger. Neste sommer rammes pendlerne rundt Oslo igjen, hvor blant annet den travle Skøyen stasjon igjen skal til pers.