Stadig flere steller dårlig med dyrene sine. Mattilsynet med rekordmange tips om vanskjøtsel

Aldri før har Mattilsynet fått flere klager på vanskjøtsel av dyr. I sommer mottok tilsynet 4000 tips.

I løpet av sommeren avdekket Mattilsynet manglende dyrevelferd i 129 saker som gjaldt hestehold. Bildet av den avmagrede hesten er fra en inspeksjon under en landsomfattende tilsynskampanje rettet mot hestehold i 2015.

I sommer førte det til at flere dyreeiere enn tidligere ble bøtelagt, politianmeldt eller nektet å ha dyr.

I perioden mai til og med august mottok Mattilsynet 3984 bekymringsmeldinger om dyrevelferd fra publikum. I 1184 tilfeller, nesten 30 prosent av klagene, førte publikumstipset til besøk av Mattilsynets inspektører. I tillegg venter 773 saker på å bli behandlet.

Fant feil ved 45 prosent av inspeksjonene

Fra mai til og med august i år ble det gjort 2556 inspeksjoner av dyrevelferd i Norge, viser en ny rapport. I hele 45 prosent av dyreholdene ble det funnet ulike brudd på regelverket.

– Tallene omfatter både små og store regelbrudd, sier leder for seksjon dyrevelferd i Mattilsynet, Torunn Knævelsrud. Hun understreker at det ikke alltid betyr at dyrene er påført lidelse.

I perioden mai til august ble det reagert på dårlige forhold hos 233 sauebønder. I 50 saker var forholdene så alvorlige at Mattilsynet fattet hastetiltak. Syv saueeiere fikk tvangsmulkt og ved tre dyrehold ble det vedtatt avliving av dyr. Bildet er fra en dyrevernssak i Nord-Fron i fjor.
Pelsdyrnæringen kom bedre ut av kontrollene i år enn tidligere. Det ble ført tilsyn ved 29 minkdyrehold og 17 revefarmer. Det ble funnet 15 ulike typer avvik. Ved to inspeksjoner ble det vedtak om avliving. En dyreeier (rev) må avvikle dyreholdet.

Flere alarmerer Mattilsynet

Men Mattilsynet konkluderer likevel med at flere dyreeiere enn tidligere har fått overtredelsesgebyr, blitt politianmeldt eller fått forbud mot å ha dyr.

I år har flere grise- og sauebønder og dyrehold med fjærfe fått tilsynsbesøk fra Mattilsynet enn i samme periode i fjor.

– Det er særlig i dyrehold med svin, men også sau og storfe, at Mattilsynet har satt i verk tiltak for å få dyreeierne til å rette opp forholdene for dyrene sine, sier Knævelsrud.

Noe av bakgrunnen for økningen av dyrevelferdssaker er også at Mattilsynet mottar stadig flere tips og bekymringsmeldinger.

Økningen er på 14 prosent fra samme periode i fjor. I hele 2016 mottok Mattilsynet 9381 bekymringsmeldinger.

– Bekymringsmeldingene er en viktig kilde til å oppdage risikodyrehold, særlig når det gjelder kjæledyr. Vi oppfordrer alle som kjenner til dyr som lider om å melde fra via varslingsknappen på mattilsynet.no.

12 alvorlige saker

Det ble funnet alvorlig vanskjøtsel av dyr i tolv dyrehold i perioden mai-august.

Dette gjelder de groveste tilfellene, der flere dyr er døde eller må avlives på grunn av manglende fôring, vanntilgang og stell. I hele 2016 ble det registrert vanskjøtsel i 42 dyrehold.

– Selv om hvert tilfelle er ett for mye, mener vi tallet er lavt sett opp mot det totale antallet dyrehold, sier Knævelsrud.

Eieren av den to år gamle hunden Lucas ble dømt til 120 dager i fengsel for å ha druknet kjæledyret ved å binde hunden til et betongrør. Straffen ble redusert til 90 dager etter fradrag for tilståelse.

Mange kjæledyrkontroller

I løpet av sommeren troppet Mattilsynets inspektører opp hos 1123 kjæledyrseiere. I rundt halvparten av tilsynene – 553 dyrehold – var alt OK. I 318 saker ble det funnet avvik som gikk på dyrevelferd. 18 dyreeiere ble etter tilsyn nektet dyrehold. 12 kjæledyrseiere ble politianmeldt.Mattilsynets inspektører fant 92 døde kyr i et fjøs på Jøa. Dyrene hadde sultet ihjel over en periode på to måneder uten vann og mat. Høyesterett dømte i november i fjor bonden til fengsel i ett år og åtte måneder.

Her er noen av de mest alvorlige sakene i år:

Politianmeldt etter oksetragedie

Politiet og Mattilsynet fant i august mellom 50 og 60 utmagrede og syke okser på en gård i Ytre Fjaler i Sogn og Fjordane. Alle dyrene ble sendt til slakt og eieren ble politianmeldt.

Sauer sultet i egen avføring

En sauebonde i Nordland ble denne våren fratatt retten til å holde produksjonsdyr etter gjentatte lovbrudd. Avvikene har gått på manglende mat og vann, manglende stell, fjerning av gjødsel og plassmangel.

Nå fant Mattilsynet flere dyr som var i ferd med å sulte i hjel. På fem år og 12 tilsyn er over 30 dyr blitt avlivet på grunn av avmagring. Ved flere tilfeller har sauene måttet stå og ligge i sin egen avføring.

Griser tørstet i hjel

Mattilsynet fikk tips om at grisene på en gård i Rogaland ble levert til slakting med åpne sår, byller eller korte haler.

Under tilsyn på gården fant man griser med halesår og flere som var halte eller ute av stand til å reise seg. Flere dyr måtte avlives på grunn av skader eller døde av vannmangel.

Bonden ble i juli varslet om aktivitetsforbud for svinehold.