Studenter varslet: Hjemmesykepleier vasket bort avføring og stelte sår med samme vann

To studenter varslet om at en sykepleier vasket en pasient med skittent vann, tørket liggesår med toalettpapir. Nå har Fylkesmannen åpnet tilsynssak mot Oslo kommune og bydelen.

– Vi ba studentene skrive ned det de hadde sett, og valgte å varsle Fylkesmannen om en uforsvarlig praksis, sier instituttleder Unni Hembre ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

To sykepleiestudenter i Oslo opplevde det de anser som svært kritikkverdig helsehjelp til en syk, eldre kvinne i vinter. De to studentene hadde praksis i hjemmesykepleien i en bydel hvor beboerne kan velge å få hjemmesykepleie fra private byråer.

Studentene varslet om følgende:

  • Samme vaskevann ble brukt til avføring og sårstell.
  • Toalettpapir ble brukt til å tørke liggesår.
  • Åpne sår ble stelt uten at pleiereren brukte hansker.
  • Svært dårlig håndhygiene under stell.
  • Sykepleieren svarte på sms og tok bilder med mobilen underveis uten å gjennomføre ny håndhygiene.
  • Prøve for å sjekke infeksjon ble aldri sendt videre.

– Vasket med skittent vann

I sin rapport skriver studentene blant annet:

«Jeg fikk i oppgave å skifte bleie og vaske bort avføring. Jeg bruker da et vaskevannsfat hvor jeg vrir opp kluten gjentatte ganger. Dette vannet er da med såpe og forurenset av avføring. Når sårstellet skal starte, velger X å dyppe tupfere i samme vann for så å vaske inni sårhulen. Jeg prøver å hindre X i dette og ber X bruke rent vann, noe X velger å ikke gjøre.»

Saken, som først ble omtalt på Khrono.no, er meldt til fylkeslegen.

Sykepleiestudentene meldte fra at sykepleieren som vasket kvinnen hverken brukte hansker eller foretok hånddesinfeksjon på riktig måte.

Pasienten døde

De to unge sykepleiestudentene var i samme praksis i Oslo. De valgte å følge samme pasient, en kvinne på 69 år. Pasienten var underernært og hadde liggesår. Ifølge studentene var det flere tegn på at hun hadde infeksjon.

Mens de to studentene var i praksis, døde 69-åringen. De skriver i sin rapport at pasienten «var blek, kald og skjelven i underkant av to uker før hun dør.»

Ifølge studentene ble det tatt CRP-prøve for å avdekke eventuelle infeksjoner, men denne ble aldri sendt inn.

De to skriver videre: «Vi var med tre ulike ganger sammen med (...). Vi har gjennom disse stellene observert svært dårlig hygiene.»

Skolen sendte klage til fylkeslegen

Studentene var bekymret for om kvinnen hadde dødd av blodforgiftning, og kontaktet sin veileder ved Høgskolen i Oslo og Akershus, som valgte å melde saken inn til Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Ifølge bydelen er avdødes pårørende informert om at det er oppprettet tilsynssak.

For instituttleder Unni Hembre var det et enkelt valg å gå videre til tilsynsmyndighetene da hun fikk varselet fra studentene. Høgskolen ser alvorlig på saken og ba studentene skrive ned det de hadde sett.

– Grunnen til at vi har varslet, er at studenter skal slippe å stå som meldere. De er flotte og flinke, men også sårbare og unge, sier Hembre, som ikke kjenner til at høyskolen har meldt om tilsynssaker tidligere.

Hun mener det er betryggende for høyskolen og praksisstedene at studentene kjenner til pliktene de har gjennom helsepersonelloven.

For de to studentene var det likevel ikke problemfritt å si fra. Etter at kvinnen døde, stilte de spørsmål ved dødsfallet. I brevet som er sendt til Fylkeslegen står det:

«Vi ble møtt med irritasjon, og får beskjed om at vi ikke skal spekulere i dette.»

De ba om å få et nytt praksissted og fikk det.

Elisabeth Sveen Kjølsrud, leder av Rådet for sykepleieetikk, berømmer studentene for å ha vært modige.

Skryter av studentene

Elisabeth Sveen Kjølsrud, leder av Rådet for sykepleieetikk, roser de to studentene og mener de har opptrådd eksemplarisk.

– De er opptatt av faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp, sier hun.

Kjølsrud minner om at sykepleiere skal beskytte pasienten mot krenkende handlinger.

– I yrkesetiske retningslinjer står det: ved interessekonflikter mellom kolleger, skal hensynet til pasientens liv og helse prioriteres, slik disse studentene har gjort.

Fylkeslegen har startet tilsynssak

Assisterende fylkeslege Gro Halsteinli bekrefter at de opprettet tilsynssak i slutten av mai. Bydelen ble bedt om å svare, men ba om utvidet frist til slutten av juli.

– Vi har ennå ikke mottatt noe svar og har sendt ut en purring der vi ber om svar fra bydelen innen midten av september, sier Halsteinli.

Avdelingsdirektøren i den aktuelle bydelen sier de vil besvare henvendelsen fra Fylkesmannen.

– Vi avventer tilsynsrapporten derfra og forventer at det private selskapet iverksetter tiltak for å tette avvik som eventuelt fremkommer i tilsynsrapporten. Vi vil lese rapporten med stor interesse, sier avdelingsdirektøren til Aftenposten.

Sykepleieren er ikke suspendert

Ifølge den private hjemmehjelpstjenesten som behandlet kvinnen, skyldes treneringen bydelen.

– Vi har overholdt våre frister, skriver regionssjefen i en epost til Aftenposten.

Hun opplyser at deres rutiner for sårbehandling er oversendt til fylkeslegen, helseetaten og bydelen.

– Vi avventer full utredning fra Fylkesmannen før vi ønsker å kommentere saken nærmere, sier hun.

Aftenposten har valgt å anonymisere bydelen og det private byrået av hensyn til studentene og sykepleieren som er under granskning.

Den aktuelle sykepleieren er fortsatt i jobb.

– Vår midlertidige interne undersøkelse konkluderte med at det ikke var nødvendig å suspendere vedkommende. Den utredningen er sendt til helseetaten, opplyser regionsjefen.