Norge

Oslo sentrum kan bli bilfritt neste år

Miljøpartiet De Grønne vil hive privatbilene ut av Oslo sentrum allerede neste år.

MDG vil gi mer plass til fotgjengerne i Oslo sentrum. Bilene skal vekk innen 2017.
 • Sigurd Bjørnestad
  Sigurd Bjørnestad
  Journalist

Etter brakvalget til Miljøpartiet De Grønne (MDG), går partiet til forhandlingsbordet som hovedstadens tredje største parti.

Forhandlingene er ikke i gang, men en ting synes klart allerede: Bilistene blir taperne hvispartiet får gjennomslag i Oslo.

Her er noen av samferdselstiltakene MDG har programfestet for Oslo:

 • Oslo sentrum innenfor Ring 1 skal være fritt for privatbiler innen 2017.
 • All planlegging av kapasitetsøkende bilveier skal skrinlegges. Dette inkluderer E18 Vestkorridoren. Den møysommelig fremforhandlede Oslopakke 3 skal reforhandles.
 • Det blir mye trangere på Ring 3. Ett feltene skal omdisponeres til kollektivfelt.
 • Forby bruk av dieselbiler i Oslo fra og med neste år på dager hvor det er varslet høy luftforurensing.
 • Innføre køprising innenfor bygrensen som et strakstiltak.
 • Det bli stadig vanskeligere å parkere. MDG vil utforme en konkret plan for å gradvis redusere antall normale parkeringsplasser. Hvert år kan et visst antall omgjøres til parkeringsplasser for bildelingsordninger, mens andre kan brukes til sykkelfelt, vegetasjon, bymøbler eller annet.
 • Innføre lavutslippsone innenfor Ring 3 fra og med 2016, og trappe dette gradvis opp til et forbud mot fossilbiler innen 2022.
  MDG blir Oslos tredje største parti med 8,1 prosent av stemmene.

Les om Oslovalget her:

Les også

De Grønne klar til å avgjøre maktkamp i Oslo

Rådyrt å parkere

Det skal ikke bare bli vanskeligere å parkere. Det skal også bli mye dyrere. I et intervju med Aftenposten 4. september sa MDGs først kandidat i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg at parkeringsavgiftene må opp.

— Hva ser du som et naturlig nivå for parkeringspriser i Oslo?

— Vi har programfestet at det skal være takster på linje med det som tas i parkeringshusene i sentrum. Plassene skal ikke bare være selvfinansierende, slik det er i dag. Man må i hele byen ta mer, så det blir dyrere å kjøre, sa Berg til Aftenposten.

- Skal all gateparkering ha samme pris som i parkeringshusene?

— Innenfor indre by, må vi ha et prisnivå som ligner det, sier Nguyen Berg, som sier hun definerer indre by som bydelene St.Hanshaugen, Grünerløkka og deler av Gamle Oslo.

I sentrum P-hus i Oslo koster en døgnplass 3374 kroner pr. måned. For et helt år betyr dette 40.500 kroner.

Et prisnivå "som ligner" på dette vil dermed kunne ligge i intervallet 30.000-50.000 kroner, regnet på grunnlag av denne månedsprisen

Ikke flytog i vest

Også andre reisende får det mer krevende med MDG. Det blir vanskeligere å komme seg til fra Asker, Bærum og Oslo vest til flyplassen på Gardermoen:

 • Flytoget skal kun kjøres mellom Oslo S og Oslo Lufthavn har MDG programfestet i Oslo. Oslotunnelen skal prioriteres for lokalreiser på bekostning av Flytoget.
  Men til gjengjeld skal det bli el-ferger og mer lokaltog:
 • Togstrekningen mellom Asker og Lillestrøm skal gå hvert 5. minutt.
 • MDG vil bygge ut et større og effektivt fergenett i indre Oslofjord basert på el-ferger.

Flere høyhus, men ikke engangsgriller

MDG går inn for flere høyhus i Oslo. Det skal fortettes rundt jernbanen for å redusere transportbehovene. «Vi er for høyhus av høy arkitektonisk kvalitet», står det i Oslo-programmet.

MDG vil sette opp flere permanente fellesgriller i Oslo. Engangsgriller i offentlige parker og friområder vil bli forbudt.

Styrker finansnæringen

Partiet er særlig opptatt av finansnæringen. Partiet vil at Oslo skal « ... være et utstillingsvindu for verden når det gjelder bærekraftig finansvirksomhet.»

I programmet står det at MDG vil «stimulere til å bringe verdens finanskompetanse til Oslo».

Kommuneansatte kan slappe av

MDG vil ha kortere arbeidsdag og at velstandsveksten skal tas ut i form av mer fritid. Aftenposten spurte 7. september MDGs førstekandidat i Oslo om konsekvensene for hovedstadens ansatte.

— Det innebærer ingen ting i Oslo de neste fire årene. Dette er langsiktig politikk, og lønnsdannelse er ikke noe en kommune kan vedta uavhengig av statlige forhandlinger, svarte Lan Marie Nguyen Berg.

- Men Oslo kommune er en av landets største arbeidsgivere. Hvis dere får makt i Oslo, hvorfor ikke begynne med en gang i lønnsforhandlingene der?

-Normalarbeidstiden er lovfestet, og det er hovedsakelig en statlig oppgave i samarbeid med partene i arbeidslivet å regulere arbeidstiden i Norge, sa Berg til Aftenposten.

Hør

Les også

Aftenpoddens valgnachspiel: Ap-jubel, grønn vekst og trøbbel i sikte for Siv Jensen

Les også

 1. ...altså, kort oppsummert:

 2. ...om byrådsmakt

 3. ...om eiendomsskatt og prioriteringer

 4. ...om skole:

 5. ...om barnehager

 6. ..om vekst og forbruk: