Norge

Over 1500 koronastraffesaker så langt. Oslo-politiet ga koronabøter for over én million rundt påsken.

De to siste ukene er 70 personer i Oslo bøtelagt for 1.013.000 kroner for brudd på koronaregelverket. Totalt har politiet i Norge registrert over 1500 straffesaker så langt.

Oslo politidistrikt har i løpet av de siste ukene ilagt folk bøter for over én million kroner for brudd på regelverket. Her fra politihuset på Grønland i hovedstaden.
  • Thomas Olsen
    Journalist

Siden 22. mars har Oslo-politiet oppløst 23 sosiale samlinger med for mange mennesker. 45 personer har fått bøter mellom 5000 og 20.000 kroner.

I tillegg er 35 personer bøtelagt for ulovlige hjemmefester og karantenebrudd. En restaurant fikk 40.000 kroner i bot for å ha åpnet lokalene og brutt koronaregelverket.

Til sammen er det gitt 1,013.000 kroner i bøter i løpet av påsken og uken før, viser en gjennomgang Aftenposten har gjort.

På nasjonalt nivå opplyser politiet fredag at det totalt er registrert 1593 straffesaker i forbindelse med korona. Dette er til og med 7. april. Av disse straffesakene er 1084, tilsvarende 68 prosent, opprettet i forbindelse med brudd på smittevernforskriftene.

Statistikken kommer samme dag som det ble kjent at statsministeren er ilagt et forelegg av politiet på 20.000 kroner etter bursdagsfeiringen. Denne saken er altså en del av statistikken.

«Dette dreier seg blant annet om brudd på karantene etter innreise, brudd på annen karantene, isolering, opphold på fritidseiendom og brudd på kommunale forskrifter.», skriver politiet.

I tillegg er blant annet rundt 100 saker hver som gjelder utledingsloven (114) og ulike bedragerier (97), rundt 50 saker hver knyttet til hensynsløs adferd (56) og smitteoverføring (54) og 32 trusselsaker.

Videre opplyser politiet at de nasjonale tallene for 2020 viser at det ble 789 koronarelaterte straffesaker.

«487 av disse (62 prosent) er opprettet i forbindelse med de nye spesiallovene/forskriftene.», skriver politiet.

Les mer om

  1. Koronaviruset
  2. Koronaviruset
  3. Oslo