Norge

Mann dømt til 14 års forvaring for voldtekter

En mann i slutten av 40-årene er i Lister tingrett dømt til forvaring i 14 år, med en minstetid på ni år, for flere voldtekter mot flere kvinner.

  • NTB

Mannen ble i 2018 dømt av Eidsivating lagmannsrett til ni års forvaring for flere andre voldtekter og den nye dommen er en fellesstraff med denne, skriver avisa Lister 24. Han soner i dag denne straffen på Ila fengsel og forvaringsanstalt.

Forholdene som nå har vært til domfellelse i Lister tingrett, ligger mellom 10 og 15 år tilbake tid og gjelder flere voldtekter mot to kvinner. Rettssaken har gått bak lukkede dører, og retten har forbudt offentlig gjengivelse av hele dommen av hensyn til ofrenes privatliv, med unntak av en sladdet del av selve domsslutningen.

Mannen dømmes også til å betale to fornærmede kvinner en oppreisningserstatning på henholdsvis 175.000 og 320.000 kroner, samt erstatning til en av de fornærmede med 26.000 kroner, skriver avisa Agder.

Totalt er mannen nå ifølge Lister domfelt for voldtekter mot seks kvinner over et tidsrom på 20 år. Dommen på 14 års forvaring ble forkynt for mannen i fengselet.

  1. Les også

    Tolv års forvaring for overgrep mot stedøtre

Les mer om

  1. Voldtekt
  2. Lister tingrett
  3. Eidsivating lagmannsrett
  4. Overgrep