Spill. Frivillige organisasjoner taper mange millioner

Bare én av fem spillautomater er på plass. Fem av seks spillere er borte. Noen frivillige organisasjoner har tapt hundrevis av millioner, mens mange spilleavhengige har fått et bedre liv.

Norsk Tipping plasserer ut nye spillautomater. Men foreløpig er de for få – og fire av fem spillere er borte. De frivillige organisasjonene taper store beløp.

Det gikk for langt, automatspillet i Norge. Folk spilte seg fra gård og grunn. Men de frivillige organisasjonene som kom seg inn på markedet, tjente milliarder på noens elendighet. Skiforbundet tjente så mye penger øremerket barne— og ungdomsaktiviteten at det ikke fikk utgiftene til å strekke til. Derfor ga det i 2001 gratis ski til 10000 6-åringer. Røde Kors tjente 850 millioner på ett år.

– Det var gode inntekter, men vi kunne ikke se på at inntektsgrunnlaget vårt skapte store problemer for så mange spilleavhengige enkeltmennesker, sier kommunikasjonssjef Bernt G. Apeland i Røde Kors.

Full stopp

Derfor hadde daværende kulturminister, Trond Giske, ganske lett spill da han mente at dette ikke kunne fortsette. Humanitære organisasjoner kunne ikke basere sine inntekter på aktiviteter som skapte humanitær tragedier. De aggressive spilleautomatene som var utplassert overalt i et antall på over 20000, måtte forbys. I stedet skulle det utplasseres færre og snillere automater i regi av Norsk Tipping. Automatoverskuddet skulle gå inn i tippeoverskuddet, som fordeles mellom idrett (45,5 prosent), kultur (36,5 prosent) og humanitære organisasjoner (18,5 prosent).

Overgangen skulle skje i 2003, og de frivillige organisasjonene, som hadde hatt automatinntekter – mange var ikke blant de heldige – skulle få en viss kompensasjon for inntektsbortfallet i to år, inntil de nye automatene begynte å merkes på tippeoverskuddet.

Forsinket

Det gikk ikke som planlagt. Automatoperatører gikk til ESA-sak mot at Norsk Tipping skulle få spillemonopol. De tapte, men det tok sin tid. Først 1. juli 2007 trådte forbudet i kraft. I mellomtiden hadde automatspillingen gått til himmels. De frivillige organisasjonene, som hadde skaffet seg automater, tjente enormt. Kompensasjonen de skulle få for inntektsbortfallet, var basert på omsetningen i 2001, det var en brøkdel av hva de håvet inn i 2005 og -06. Idretten fikk 475 millioner fordelt over to år (167 millioner + 308 millioner) for å kompensere bortfallet av automatinntekter, som ett år alene hadde vært på over 700 millioner.

– Og pengene vi fikk, var våre egne for så vidt, som de ble tatt fra Norsk Tippings reservefond, sier visepresident Børre Rognlien i Norges Idrettsforbund.

Det fondet er nesten tomt, for neste år har organisasjonene ikke utsikt til noen kompensasjon. Det betyr for idretten at den mister de 308 millionene den mottar i år.

Redningsselskapet tjente i 2005 355 millioner på automatene. I år budsjetterer det med 132,5 millioner fra Norsk Tipping. Neste år blir det 14 millioner mindre. Det tilsvarer drift av to store skøyter i ett år – hvis ikke tippeomsetningen øker kraftig.

Tomt fond

– Økningen i første kvartal ligger over budsjettert, men det er ikke nok. Sånn som det ser ut nå, kommer overskuddet, som går til de frivillige organisasjonene, til å være langt lavere enn det de er forespeilet. I de to foregående årene har vi kunnet ta penger fra vårt reservefond, men det er snart tomt, sier styreformann Lars Sponheim i Norsk Tipping.

Dermed ser det ut som om organisasjonene bare kan krysse fingre og håpe at vi søker tilbake til spilleautomatene. Og det er ikke sikkert, foreløpig er de nye automatene som Norsk Tipping har slitt veldig med å få utplassert, ikke blitt noen suksess. Tippeselskapet sliter med å finne oppstillingsplass, det sliter med å få automatene montert.

Norsk Tipping fikk konsesjon til å sette ut 10000 automater. De har nå et mål om å plassere ut 4000, og hadde ved årsskifte plassert 2000. Med andre ord er foreløpig én av fem automater på plass.

– Det er skuffende at det går så sakte. Jeg vil vel ikke si at vi er blitt lurt, men det er klart at dette ikke er hva vi ble forespeilet. For å holde meg til vårt språk, så ligger vi langt bak skjema, sier tidligere skøytepresident Rognlien.

Dramatisk fall

Utslagene er dramatiske. Lotteritilsynets årsberetning viser at fem av seks automatspillere har lagt opp, mens det i 2007 var 490.000 som spilte på automatene, var det i fjor 85.000. Omsetningen har stupt med minst 90 prosent og overskuddet har gått samme vei.

Det er godt nytt for spilleavhengige, som ikke lenger møter fristelser på hvert gatehjørne, og i mye mindre grad henvender seg til Hjelpelinjen for spilleavhengige, men dårlig nytt for organisasjonene. Rognlien mener staten bør gi de frivillige organisasjonene kompensasjon på en annen måte, når inntektene de var forespeilet ikke ser ut til å komme.

– Det behøver ikke bare å komme i form av penger. Dette er enda et argument for å bedre rammevilkårene for de frivillige organisasjonene, sier Rognlien, som ser for seg lettelser i skatter og arbeidsgiveravgift, og at den lovede momskompensasjonen trappes raskere opp.

PS.

Et svenskeid selskap med base i Tsjekkia vil utplassere 4000 spilleautomater i et forsøk på å utnytte det hullet som Norsk Tipping sliter med å fylle. Det kan bli opp til domstolene å avgjøre om de skal få lov til det. Firmaet har budsjettert med å omsette for over en halv milliard kroner.