Legeforeningen kritiske til heroinforslag

Vil ikke gi heroin til tunge rusmisbrukere.

Torunn Janbu mener heroinbehandling kun er for de ytterst få, og at forskning ikke viser at behandlingen virker. FOTO: PRIVAT
  • Vibeke Buan

Les også:

Flertallet i Stoltenberg-utvalget ledet av Thorvald Stoltenberg går inn for å gi tungt narkomane behandling med heroin som et prøveprosjekt. Flertallet består blant annet av politikere som Åslaug Haga og Carl I. Hagen, mens blant annet Marit Myklebust, leder for Gatehospitalet, er i det mindretallet som stemte mot.

Den norske legeforening er heller ikke positive til forslaget.

— Det er gjort mye forskning i flere land omkring dette. Man har sett at det kan være en liten tilleggseffekt for en liten gruppe, men man har ikke kunne si sikkert om det skyldes heroinen de får, eller den økte opperksomheten de får ved oppfølgingen. Det fins også andre medikamenter som kunne vært aktuelle for denne gruppen; varianter av morfinpreparater. At man nå skal sette i gang forsøk i Norge på noe det er gjort en rekke forsøk på før, med ytterst usikker effekt for kun en liten gruppe, er vi kritiske til, sier president Torunn Janbu i Den norske legeforening til Aftenposten.no.

- Vanskelig å gjennomføre

Presidenten i legeforeningen mener det vil bli vanskelig å få gjennomført en slik assistert heroinbehandling til den riktige målgruppen av rusmisbrukere.

- Dette er en behandling som krever at man må møte opp 2-3 ganger om dagen, og i tillegg ofte ha metadon om natten for å unngå abstinens. Vi vet det er vanskelig å nå denne gruppen med denne typen behandling, sier Janbu.

— Vi mener at her må ressursene brukes på en annen måte. Dette er kostbart, og det er et stort behov for å gi hjelp til mange rusmisbrukere. Vi mener det er helt andre tiltak det må satses på, fortsetter Janbu.

- Hvilke tiltak?

— Noe er påpekt i utredningen fra Stoltenberg-utvalget, som å koordinere tjenestene, ikke bare helsetjenestene, men også sikre rusmisbrukere en trygg bosituasjon, rehabiliteringstilbud og ettervern. Og ikke minst tiltak for å oppnå rusfrihet, svarer presidenten i legeforeningen.

Ikke imponert

Daglig leder Jon Storaas i Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon er ikke imponert over den nye rus-rapporten.

— De peker på en del viktige ting, som dette med egne koordinatorer. Men det som står i rapporten er ting vi vet fra før, og jeg tror ikke disse tiltakene kommer til å føre til noe som helst i praksis på lang tid fremover, sier Storaas.

Forslaget om et forsøksprosjekt med heroinbehandling av tunge rusmisbrukere mener han tar fokuset fra andre og viktigere tiltak.

— Å bruke heroin i en overgangsperiode tror jeg for så vidt på. Men heroinassistert behandling er en bitteliten sak i narkotikaproblematikken, en slik behandling vil være aktuell for kanskje 200 av 200.000 rusmisbrukere i Norge, sier Storaas.

- Hva mener du er det viktigste for å få en bedre rusomsorg- og behandling?

— Man blir ikke frisk bare av å snakke med en behandler. Hvis man skal bli rusfri, må man være ute i samfunnet og få mulighet til å utvikle seg. Da må det tilrettelegges mer for det. Dessuten er det sånn at i dag går rusmisbrukere alt for mye i rundgang i behandlingssystemet. Fagfolkene som jobber i de ulike tjeneste må få myndighet til å ta avgjørelser i samråd med den rusavhengige, sier Storaas.