Støre: - Burde vi vært informert? Ja.

Åpen høring om USAs overvåking i Oslo, vi følger redegjørelsen fra 11.30.

Både politidirektør Ingelin Killengreen og justisminister Knut Storberget redegjorde i Stortinget i dag for hva de visste om USAs overvåking via ambassaden i Oslo.

USAs overvåkingsenhet SDU, som frem til TV 2s avsløring i fjor høst drev hemmelig registrering av norske borgere, har skapt en kraftig diskusjon om hvor langt amerikanske myndigheter har gått i sin kartlegging av norske statsborgere.

I dag holder Stortingets justiskomité åpen høring om saken, og justisminister Knut Storberget, utenriksminister Jonas Gahr Støre og PST-sjef Janne Kristiansen er blant dem som skal inn og redegjøre.

Klokken 11.35 startet Storberget sin innledning.

Høyres Anders B. Wærp ville vite om Storberget kjente til denne virksomheten ved ambassaden før TV 2s avsløring 3. november i fjor.

— Jeg var kjent med at tidligere ansatte i politiet var ansatt ved ambassaden. Det visste jeg før jeg tiltrådte som justisminister, svarte Storberget.

Mener justisministeren at ambassader kan innhente personopplysninger om norske borgere uten at man krenker norsk suverenitet, spurte Wærp.

— Det er litt avhengig av hva slags informasjon det er snakk om. At man kan innhente informasjon, er rimelig åpenbart.Men det går en grense, opp mot hvor systematisk dette er, og hvor nært opptil ambassaden det foregår, svarte justisministeren.

Storberget er for tiden i pappapermisjon, og kom inn på nettopp det da han ble instruert av Per Sandberg (Frp) om hvordan han skulle bruke mikrofonen salen.

— Jeg skal prøve å huske det. Jeg er i ammetåke...

Frps Per Sandberg viser til at Storberget innrømmer en viss grad av kjennskap til virksomheten.

- Har justisministeren kjent til gruppen SDU, og at den hadde tilhørighet så tett inntil ambassaden?

— Jeg kjente ikke til begrepet SDU, og ikke at den hadde lokaler utenfor ambassaden, svarte Storberget.

Neste statsråd som møter, er utenriksminister Jonas Gahr Støre :

UD sendte i forrige uke ut et notat til alle ambassader, der det presiseres at ambassader med ekstra sikkerhetsbehov. må avklare det gjennom UD.

Høyres Anders B. Wærp viste til at ambassaders sikkerhetstiltak utover den interne må kommuniseres til norske myndigheter.

Kan statsråden si at det har skjedd i denne saken, slik den er kommet frem?

— Jeg mener vi må si at det ikke har skjedd i denne saken. På spørsmål om UD var informert om dette, er svaret nei. På spørsmål om vi burde vært informert, er svaret ja.

Støre sa også at UD var ukjent med begrepet SDU.

— De undersøkelser vi har gjort i arkivet også i ettertid, bekrefter det, sa utenriksministeren.

Bakgrunn:

SDU-enheten, som holdt til i toppetasjen av bygningen vis-a-vis USAs ambassade i Drammensveien, besto blant annet av tidligere POT-ansatte. De skal ha kartlagt norske borgere, og sendt informasjon "hjem" til USA, der opplysningene havnet i det såkalte terrorregisteret.

Det er fortsatt et åpent spørsmål i hvilken grad norske myndigheter var orientert om overvåkingen. Før jul ble det klart at politiet var kjent med deler av SDU-programmet, men både politidirektør Ingelin KIllengreen og justisminister Knut Storberget benekter kjennskap til overvåkingen.

Aftenposten har senere dokumentert at Sveits har nektet USA å drive tilsvarende virksomhet ved ambassaden i Bern.

I dag holder Stortinget en åpen høring om saken. Aller først, klokken 11.35, skal Knut Storberget redegjøre, før Jonas Gahr Støre er neste mann i ilden klokken 12.25.

Etter en pause kommer tidligere justisminister Odd Einar Dørum (V) inn klokken 13.30. Politidirektør Ingelin Killengren, PST-sjef Janne Kristiansen og Oslos politimester Anstein Gjengedal skal også inn før høringen etter planen avsluttes klokken 17.

Les mer om overvåkingssaken her: