Nesten 3700 nye tilfeller – aldri før har flere fått påvist brystkreft

I 2019 ble det registrert 3696 nye tilfeller av brystkreft i Norge, 162 flere enn året før. Det henger trolig sammen med bedre diagnostikk og befolkningsvekst.

At antall nye brystkrefttilfeller øker i Norge er delvis et tegn på bedre diagnostikk. Ved avdeling for kreftbehandling på Radiumhospitalet i Oslo blir prøver fra pasienter med blant annet lungekreft og brystkreft (bildet) tatt hånd om. Avdelingen begynte sin oppbevaring av labprøver allerede på 1980-tallet.

Tallene er hentet fra den siste årsrapporten fra Kreftregisteret, som ble publisert i september.

I brystkreftrapporten poengteres det at det har vært en betydelig utvikling og forbedring i diagnostikk, slik at flere tilfeller oppdages. Samtidig vokser den eldre befolkningen, slik at det totale antallet tilfeller også øker naturlig.

Behandlingen er blitt stadig bedre, slik at flere kvinner enn før blir helbredet. Gjennomsnittsalder ved diagnose er nå 62 år, og relativ overlevelse etter fem år etter diagnose er nå hele 92 prosent.

– Vi har dessverre sett en jevn økning over lang tid. Selv om denne økningen er forventet fordi befolkningen blir større og vi blir eldre, så betyr det at flere og flere får den knusende beskjeden om at de har brystkreft, sier generalsekretær i Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross, til NTB.

Kreftforeningen setter om høsten søkelys på de to hyppigst forekommende kreftformene for menn og kvinner: Brystkreft i oktober og prostatakreft i november.

Begge disse har imidlertid lovende prognose når man først er rammet. Årsrapporten for prostatakreft viser at det i fjor ble registrert 4.820 nye tilfeller, en nedgang for tredje år på rad, og at mennene som fikk diagnose, var 70 år i snitt.

Samtidig som andelen eldre menn i befolkningen øker, har antallet som dør av prostatakreft hvert år, gått ned de siste fem årene, så her går utviklingen riktig vei. For pasienter under 75 år er risikoen for å dø av prostatakreften nå under 10 prosent, og for dem over 75 år er det fremdeles langt mer sannsynlig at man dør av andre årsaker.