Rekordhøy smitte i Bergen – tiltakene strammes kraftig inn

Bergen kommune skjerper tiltakene for å slå ned koronasmitten i byen. Private samlinger på mer enn ti personer forbys.

Bergen kommune ved byrådsleder Roger Valhammer (Ap) og helsebyråd Beate Husa (KrF) orienterte tirsdag om koronasituasjonen i byen. Smittevernreglene strammes kraftig inn.

– Vi er nå i en situasjon der vi er nødt til å begrense smittespredningen. Vi er nødt til å slå ned dette utbruddet. Og vi mener at hvis vi lykkes med det nå i en tidagersperiode, så kan vi unngå sterkere tiltak senere, sier byrådsleder Roger Valhammer (Ap).

Bakteppet er en kraftig smitteoppblomstring i studentmiljøet i byen de siste to ukene.

Kommunen har satt kriseledelse som følge av situasjonen. Tiltakene som nå innføres, skal i første omgang gjelde til 18. september.

Nye tiltak

De lokale smitteverntiltakene er som følger:

* Private samlinger reduseres fra dagens makstall på tjue til ti. Det vil si at det blir forbudt å bli mer enn ti personer på private samlinger.

* Offentlige arrangementer kan maksimalt ha 50 deltakere, ned fra 200 i dag.

* Restauranter og barer må føre liste over besøkende.

* Besøksrestriksjoner på sykehjem og helseinstitusjoner gjeninnføres.

* Studenter får utsatt praksisplass i kommunale tjenester.

I tillegg til disse tiltakene, som er forskriftsfestet med hjemmel i smittevernloven, innføres det en anbefaling om munnbind på kollektivtransport når det er trengsel.

Kommunen har også avgjort at alle ansatte i kommunen som kan ha hjemmekontor, skal ha det.

Ny økning i helgen

Ifølge Valhammer så kommunen en nedgang i smittetallene fredag.

– Men utviklingen gjennom helgen og tidlig denne uka har vist at vi nå er i en situasjon der det er nødvendig å iverksette flere og mer kraftfulle tiltak for å bekjempe smittesituasjonen i byen vår, forklarer han.

Bergen er nå i en situasjon der alle må bidra for å bekjempe smitten, mener helsebyråd Beate Husa (KrF).

– Vi ser at vi nå har det høyeste antallet nysmittede i byen siden pandemien startet, advarer hun.

– Selv ikke i mars så vi så høye smittetall. Den økte spredningen øker også faren for at flere kan utvikle alvorlig sykdom og kan dø.

Bekymret for sykehjem

Ifølge Husa er byrådet spesielt bekymret for at det skal bryte ut smitte på sykehjem.

Derfor er det gjeninnført besøksrestriksjoner på kommunale helseinstitusjoner. Det samme gjelder ordningen med én times besøk i uken.

For sykehjemsbeboere som ligger for døden, blir det egne besøksregler.

– Vi vet at veldig mange kunne tenkt seg å besøke oftere, men vi er nødt til å prioritere liv og helse først, forklarer helsebyråden.