Matcher denne skriften med Bertheussens håndskrift? Nå skal ekspertene svare på det.

Hvem har skrevet dette trusselbrevet? To skriftgranskere er til stede i Oslo tingrett for å kaste lys over det. Den ene er ansatt i Kripos. Den andre er privatpraktiserende.

Her er arket som ble funnet i postkassen til Wara/Bertheussen 2. mars i fjor. Skriften er vurdert av skriftgranskere som kommer til Oslo tingrett tirsdag.

Først ute er seniorrådgiver Trond Jacobsen, skriftgransker i Kripos. Han har blant annet vurdert skriften på arket som samboerparet Bertheussen/Wara mottok i posten i mars i fjor.

På arket sto det «JÆVELA RASISTER VI VENTET PÅ DERE DU OG DEN FEIGE FRP HORA TURTE IKKE KOMME VI VENTER PÅ DERE».

Jacobsen har også vurdert håndskriften på konvolutter med håndskrevne adresser og «RASISIT» som ble tagget på veggen til Wara/Bertheussen i desember 2018.

Seniorrådgiver Trond Jacobsen fra Kripos i sal 250 i Oslo tingrett.

Nå skal Jacobsen komme med sin vurdering i rettssal 250. Der skal han blant annet svare på om skriften på arket matcher med Bertheussens skrift.

Les også

Fant pulver i postkassen – var opptatt av å rekke polet

Deretter skal skriftgransker Reidun Wilhelmsen gjøre det samme. Hun er kalt inn fra forsvarets side. Wilhelmsen har tidligere vært ansatt i Kripos. Nå er hun privatpraktiserende. Ifølge forsvarer John Christian Elden har hun lært opp de som jobber på Kripos i dag.

Ifølge Jacobsen har de vurdert skriften fra tilsammen syv enheter som konvolutter, bilen og husveggen. Bortsett fra skriften på bilen, som var påført «rasist», er alle andre skrifter fordreide. Det vil si at skriveren har bevisst skrevet annerledes enn det som er naturlig for vedkommende.

Det sto «rasist» på bilen til Wara/Bertheussen i desember 2018. Ifølge Kripos er ikke denne skriften fordreid. Dte vil si at den er nærmest naturlig.

For å finne ut hvorvidt skriften tilhører Laila Anita Bertheussen, ble hun bedt om å avgi skriftprøver. Bertheussen måtte derfor skrive den samme teksten som på de håndskrevne trusselbrevene foran politiet.

Da politiet ransaket boligen på Røa etter at Bertheussen ble pågrepet i mars 2019, ble det beslaglagt en god del håndskrevne ark. Også skriften fra disse arkene ble sammenlignet med skriften i trusselbrevene.

Jacobsen kan med stor sikkerhet fastslå at de beslaglagte arkene har samme skrifttype som skriftprøvene fra Bertheussen etter pågripelsen.

Han kan også fastslå at skriften på en av konvoluttene som Bertheussen/Wara mottok, er mest sannsynlig skriften fra samme person som har skrevet adressen på en av konvoluttene som ble sendt til Elden.

Les også

Fant pulver i postkassen – var opptatt av å rekke polet

Innrykk på linje 2

Jacobsen startet med å gå igjennom arket som paret mottok i mars 2019. Konklusjonen hans er at «resultatene taler sterkt for at den omstridte skriften» på arket er utført av siktede.

Her er arket som ble funnet i postkassen til Wara/Bertheussen 2. mars i fjor. Skriften er vurdert av skriftgranskere som kommer til Oslo tingrett tirsdag.

Kripos’ skala går opp til nivå 4. Nivå 4 tilsvarer «svært stor sannsynlighet», men ifølge Jacobsen er nivå 4 utelukket når det gjelder skriftprøver. Konklusjonen fra Jacobsen tilsvarer nivå 2 på Kripos’ skala.

Han kunne blant annet vise til innrykk på linje 2 som er til stede både på det opprinnelige arket og på skriftprøven. Også flere bokstaver er ganske identiske.

Også skriften på panseret til Bertheussen og Waras bil er ifølge Jacobsen til en viss grads sannsynlighet Bertheussens.

Når det gjelder «Rasisit» på veggen, så klarte ikke Kripos å trekke noen konklusjon.

Alt i alt er to av de syv skriftene som er vurdert, plassert på nivå 2 på Kripos’ skala.

Aktor Frederik Ranke spurte blant annet om Bertheussen var villig til å vise hvor hun hadde skrevet i arkene som ble beslaglagt hjemme hos paret. Jacobsen svarte da at hun ikke hadde vært det.

Les også

Aktor mener Bertheussen kvittet seg med printer for å fjerne bevis

Elden: Er det naturvitenskap?

Forsvarer Elden innledet sin spørsmålsrunde med å spørre om skriftgranskning er naturvitenskap?

– Det er klart det er et subjektivt element i vurderingene, svarte Jacobsen.

Hun kunne også påpeke at noe av det de foretar seg, er målbart. Det er for eksempel avstand mellom bokstaver.

Elden fortsatte da å spørre videre om hvordan skriftgranskerne jobber og hva slags laboratorium de har.

I retten kom det også frem at Bertheussen slet med sykdom da hun avla skriftprøvene hos politiet.

Ikke helt enig med Kripos

Etter Jacobsen inntok skriftgransker Reidun Wilhelmsen vitneboksen. Wilhelmsen har tidligere jobbet i Kripos, men er i dag privatpraktiserende. Hun er forsvarets vitne i saken og har gjort egne vurderinger av håndskriften i saken.

Wilhelmsen innledet med å si at hun er enig med Kripos’ konklusjon når det gjelder skriften på ark beslaglagt i parets bolig og prøver fra den tiltalte etter pågripelsen.

Skriftgranskere Reidun Wilhelmsen, som tidligere har jobbet i Kripos, sammen med Kripos’ nåværende skriftgransker Trond Jacobsen i Oslo tingrett tirsdag.

Hun er derimot ikke enig i Kripos’ konklusjon når det gjelder skriften på arket som paret mottok i mars 2019. Der landet hun på at det er «sannsynlighetsovervekt for at sammenlignet materiale svarer til hverandre». Det er en grad lavere enn Kripos’ konklusjon som mener det er «klar sannsynlighetsovervekt» her.

Wilhelmsen mente for øvrig det samme at også de andre prøvene hun har vurdert, kvalifiserer til at det er en «sannsynlighetsovervekt» for at skriften passer med Bertheussens skrift. Wilhelmsen klarte ikke å fastslå noe om skriften på husveggen og bilen. Hun mente i retten at skriften på panseret var ganske skjev, og var derfor vanskelig å bedømme.

Aktor Frederik Ranke lurte på om Wilhelmsen hadde samarbeidet med en annen skriftgransker, slik Jacobsen hadde gjort. Det hadde ikke Wilhelmsen.