Ber folk anmelde trakassering

–Som samfunn må vi sette en grense, sier Jan Bøhler, leder i Oslo Ap. Han oppfordrer nå de som blir trakassert av moralpolitiet, om å anmelde til det ordentlige politiet.

Holdninger er viktig, men ikke nok, mener nestleder i justiskomiteen, Jan Bøhler (Ap). Han mener moralpolitiets virksomhet bør anmeldes til Tommy Bruland og hans kolleger i det ordentlige politiet. Bruland er enig i at de som opplever trakasseringen som alvorlig, bør anmelde.

–Når du truer noen på livet eller spytter på dem på gaten bryter du faktisk norsk lov. Det skal ikke samfunnet akseptere, sier Jan Bøhler. Nestlederen i Stortingets justiskomité diskuterer ivrig med politiførstebetjent Tommy Bruland på et hustrig fortau midt på Grønland. Bruland tilhører den såkalte Seniorpatruljen i Oslo-politiet og er lommekjent i både moskeer, mannskafeer og bakgater i strøket. Han lytter og nikker.

–Det er klart vi må stille opp mot de tingene som nå har kommet frem. Ikke være unnvikende. Det som oppleves som alvorlig, bør anmeldes, sier politimannen.

Ryggdekning

Det er også Bøhlers poeng.

–Opinionen som nå er dannet – og holdningsdebatten – er viktig. Men det må munne ut i at vi som samfunn gir ryggdekning til dem som utsettes direkte. Neste gang noen blir spyttet på for å gå i olabukser, bør det anmeldes, sier han, og mener det også vil hjelpe dem som ikke våger å stå frem.

Isfjell

Bøhler har lenge engasjert seg i spørsmål rundt integrering og minoriteter i Oslo. Han mener det som nå er dokumentert på Grønland bare er toppen av et isfjell. Som eksempler nevner han ungdom som blir skjelt ut for å ha snakket norsk på T-banen, jenter som blir passet opp utenfor SFO fordi de ikke har brukt hijab og en økende tendens til at muslimske kvinner ikke kan håndhilse på menn.

–Mye burde kommet frem tidligere, men vi har vært for redde for å stigmatisere og svartmale, sier Bøhler, som også mener det er urovekkende at andelen som gifter seg på tvers av egen minoritet i flere grupper minker, ikke øker.

Verdikamp

Ap-politikeren er klar over at flere mener et problem som i utgangspunktet angår få, nå blir hausset opp. Bøhler advarer tvert imot mot å bagatellisere det som skjer.

–Dette er et langt dypere fenomen enn noen gærninger på gaten. Det handler om de samme strømningene som gjør at stadig flere ber om hjelp mot tvangsekteskap. Om retten til å lykkes i Norge. Forhold vi har tatt altfor lett på.

Visepolitimester Roger Andresen bekrefter at det finnes flere lovhjemler som kan brukes mot moralpolitiet. For eksempel kan spytting forfølges som en legemsfornærmelse.

–Det viktigste er hvor alvorlig offeret opplever spyttingen, sier Andresen. Han er enig i at folk som føler seg alvorlig forulempet bør anmelde forholdet og at de vil bli tatt på alvor. Men han understreker at politiet ikke kan spille noen hovedrolle mot sine «kolleger» i moralpolitiet.

–Først og fremst er jo dette et spørsmål om holdninger i enkelte miljøer, sier han.