Norge

OBOS: Deler kan falle ned når som helst

Plan og bygnings-etaten ber om tips for å forhindre ulykker.

Beboerne i Brochmanns gate har fått forbud mot å bruke balkongene. Rasfaren er så stor at det har blitt bygget en egen inngang så ikke beboeren får deler av balkongbiter i hodet.
  • Oda Aarseth Oda Aarseth

Les også:

I 2007 falt hele gesimsen på en bygård i Trondheimsveien ned. Gesimsen raste som følge av mangeårig neglisjering av vedlikehold. En kvinne omkom som følge av takraset. I mars dømte Borgarting lagmannsrett gårdeieren for uaktsomt drap. Eieren har anket saken. Informasjonssjef Dagny Gärtner Hovig i Plan— og bygningsetaten forteller at det i kjølvann av ulykken kom inn mange henvendelser fra bekymrede personer. Plan- og bygningsetaten kan nemlig pålegge huseiere å ordne opp dersom de ikke følger lovens krav om å holde bygninger i en slik stand at «fare eller vesentlig ulempe ikke oppstår for person eller eiendom».

–Gjøres ikke dette innen den gitte fristen, kan vi ilegge tvangsmulkt. Den fastsettes etter hvor alvorlig omfanget av skadene er, forteller Hovig.

Etaten befarte eldre bygårder innen for Ring 2. Resultatet var at over 77 eldre bygårder umiddelbart ble sikret. Tre år etter viser det seg at det bare var seks bygårder som ikke tok affære. En av bygårdene ble revet. Mulkten som ble gitt gårdeierne var fra 30000 til 100000 kroner.

Hovig oppfordrer alle som kjenner til en bygård i dårlig forfatning eller ser balkonger som er det, til å ta kontakt med Plan og Bygningsetaten.

–Så vil vi sende våre folk på befaring, og de kan utarbeide en tilstandsrapport. Skinnet kan bedra noen ganger, det er ikke sikkert at en sprekk i det ytre murpusset er gjennomgående, fortsetter hun.

Som istapper

Betong- og fagansvarlig Bjørn Hansen i OBOS-prosjekt forteller at rasfaren fra nedfall er langt større enn man skulle tro.

–Er man riktig uheldig kan et slikt ras få døden til følge. Betongdeler kan falle ned når som helst. Det er like farlig som istapper, bare at dette er et helårs problem, sier han.

Hansen legger til:

–Det er veldig mange eldre bygårder i Oslo som vi ser store skader på. Hele konstruksjoner kan falle ned. Vi ser flere tilfeller av alvorlige rustdannelser på balkongenes bæresystem, og balkonger som er så farlige at de må rives.

–Gjennomfør interne kontroller, og hvis noe skulle skje, er det faktisk styrets ansvar. Men ikke alle styrer er klar over hvilket ansvar de besitter. Det kan fort bli dyrt for både eier og styret hvis en diger betongbit faller i hodet på en tilfeldig forbipasserende, bare fordi balkongen er falleferdig, sier Hansen.

Han mener dagens sanksjonsmuligheter ikke er gode nok.

Les også

  1. Balkongen din kan være livsfarlig