Undersøkelser ble satt på vent. Slik gikk det utover kreftpasientene.

I fjor ble det oppdaget brystkreft hos rundt 460 færre kvinner enn året før. Kreftregisteret tror det skyldes at mammografiprogrammet ble utsatt og at færre gikk til fastlegen.

Mammografiscreeningen er et viktig redskap for å oppdage forstadier til brystkreft. Færre fikk undersøkelsen i 2020.

Kreftregisterets har nylig gitt ut en rapport om kreftdiagnostikk under pandemien.

Denne viser en markant nedgang i registrerte tilfeller for flere kreftformer. Nedgangen er størst for brystkreft og lungekreft

De siste årene har antall kreftpasienter økt med cirka 2 prosent årlig. Tallene tyder på at det ikke blir noen slik økning i 2020.

Aftenposten avdekket i desember at sykehusene hadde minst 1200 færre kreftpasienter til behandling i 2020 enn året før.

Usikkert hvilke betydning utsatt diagnose får

Forskerne vet ikke hva en forsinket diagnose vil få for behandling og oppfølging.

– Sannsynligvis kommer det til å ta flere år før vi kan gi gode svar på om flere pasienter har fått sykdommen diagnostisert i et mer avansert stadium som følge av pandemien, skriver Siri Larønningen i en pressemelding fra Kreftregisteret.

Hun er spesialrådgiver og en av forfatterne bak rapporten.

Les også

Ny studie viser klar sammenheng mellom utdanning og prognose ved avansert brystkreft

Ikke screening og mindre legebesøk

– I forbindelse med at landet stengte ned i mars ser vi et markant fall i nye diagnoser, sammenlignet med året før, påpeker Kreftregisterets direktør Giske Ursin.

Hun forklarer den store nedgangen med at mammografiprogrammet og livmorhalsprogrammet ble stanset en periode. Dette er tilbud til kvinner som ønsker å bli screenet for sykdommene.

Samtidig oppsøkte befolkningen i mindre grad helsetjenesten i denne perioden.

Analysene viser nedgang i antall tilfeller av kreft allerede fra i februar 2020, men særlig i mars og i månedene etter, sammenlignet med tilsvarende perioder i 2019.

Les også

Syv saker som druknet i koronaviruset

Kan oppdages på screening

Nedgangen var størst for perioden mars til mai. Da var nedgangen på 16 prosent, sammenlignet med tilsvarende periode i 2019.

Når Kreftregisteret inkluderer både krefttilfeller og forstadier til kreft var nedgangen på hele 23 prosent.

Forstadier avdekkes ofte gjennom screeningprogrammene.

Les også

Leger frykter de vil gå glipp av prioriterte pasienter som skal vaksineres

Nedgang på 9 prosent

Totalt fikk 2736 færre pasienter beskjed om de hadde kreft i 2020 enn i 2019. 467 færre kvinner fikk påvist brystkreft. 293 færre personer fikk påvist lungekreft.

Tallene er basert på patologirapporter. Det er der prøver fra svulster blir undersøkt for kreftceller.

– Dermed gir ikke disse tallene det komplette bildet av kreft i Norge i 2020. Vi mener likevel at ved å sammenligne med tilsvarende data for patologisvar fra 2019, så gir dette et rimelig realistisk bilde av konsekvensene for kreftdiagnostikk som følge av pandemien, sier Ursin.

Larønningen og Ursin er usikre på hvordan kreftdiagnostikken blir i 2021. Det er avhengig av hvor åpent eller lukket samfunnet blir denne våren. Men de antar at situasjonen vi befinner oss i vil påvirke både prioriteringene i helsetjenesten