Norge

Vil ha forbud mot ekteskap mellom søskenbarn

Barnelege Ingvild Heier er lei av fortielsene om medfødte sykdommer blant innvandrerbarn hvor mor og far er i slekt. Hun krever forbud mot søskenbarnekteskap og får trolig Ap med seg.

I en kronikk i VG mandag tar forskeren og legen ved barnesenteret på Oslo Universitetssykehus Ullevål et hardt oppgjør med ekteskap mellom søskenbarn. Hun påpeker at norske leger daglig ser medfødte misdannelser og alvorlige sykdommer hvor dette er årsaken, hos innvandrerbarn.

– Det skjer svært ofte at vi sitter og diskuterer sykdomsbildet til et barn og lettere oppgitt igjen må konstatere at mor og far er i slekt. Jeg opplever at svært mange mødre ikke er klar over hvilken risiko de utsetter sine barn for, sier Heier til avisen.

Jonas Gahr Støre (Ap) leder utvalget som onsdag legger fram en rapport på dette feltet. Han sier de vil foreslå et forbud på Arbeiderpartiets landsmøte, både av helsemessige årsaker og som virkemiddel mot tvangsekteskap.

– Vi er helt klare på at med den forskningen som finnes nå, så må dette forbys. Funnene er veldig tunge: dødfødsler, spebarnsdød, dødsfall i ung alder og en lang rekke sykdommer.

Ingvild Heier sier legene i slike saker havner i et dilemma.

– Vi vil jo ikke gi dem skyldfølelse for at barna deres er syke, men samtidig må vi gi dem råd for eventuelt fremtidige svangerskap.