Norge

Nye, strenge smittetiltak: Regjeringen ber nordmenn ikke ha gjester de neste to ukene.

Smitten i Norge stiger kraftig. – Jeg ber nå om at alle blir med på et krafttak for å unngå en ny smittebølge, sier Erna Solberg.

 • Per Anders Johansen
  Per Anders Johansen
  Journalist

Norge innleder 2021 med nye og dramatiske tiltak for å stoppe pandemien.

Regjeringen foreslår flere tiltak, som skal gjelde i minst to uker fremover:

 • «Unngå å ha gjester i hjemmet. Vent 14 dager med private besøk», lyder anbefalingen. Sett sosial kontakt på vent, var budskapet fra statsminister Erna Solberg.
 • Eneste unntak er hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase. Aleneboende kan ha besøk eller gå på besøk med en til to faste venner eller til en fast husstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.
 • Alle private arrangementer, utenfor private hjem, skal ha maks fem gjester.
 • Maks ti personer på innendørs arrangementer. Men dersom man har fastmonterte seter, kan det være 200 personer.
 • Forbud mot skjenking av alkohol nasjonalt.
 • Alle universiteter og høgskoler bør kun ha digital undervisning der det er mulig.
 • Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrett, kulturarrangementer og religiøse samlinger innendørs anbefales utsatt til etter 18. januar.
 • Alle videregående og ungdomsskoler settes nå på rødt nivå.
 • Alle unødvendige reiser skal unngås, og alle som kan det skal bruke hjemmekontor.
Flere smittetiltak innføres nå for å hindre smitteveksten i Norge.

Derfor skjerpes tiltakene

Norge har nå et reproduksjonstall på 1,3. Det betyr at smittetrykket nå er like høyt eller høyere enn da Norge delvis ble stengt ned i starten av november.

FHI anslår at 1200- 1400 personer blir smittet hver dag, og at mellom 7200 og 7700 personer vil være smittet i Norge 5. januar.

Andelen positive tester går oppover.

28. og 29. desember var andelen positive hele 6,4 prosent blant de testede, ifølge FHI.

De ferskeste tallene viser at 3,5 prosent av testene har vært positive de siste syv dagene, ifølge en rapport fra Helsedirektoratet.

Smittetallene er dessuten høye, selv om testnivået har vært lavt gjennom romjulen.

Siden testnivået har vært så lavt, er det vanskelig å si noe om hvor mye smitte det egentlig er i Norge nå.

Dette er begrunnelsen

– Vi har etter jul sett færre som tester seg, og av de som tester seg går andelen positive tester opp. Smitten er økende og sprer seg til nye deler av landet. Jeg ber nå om at alle blir med på et krafttak for å unngå en ny smittebølge, sier statsminister Erna Solberg.

- Formålet med de nye, strenge tiltakene er å bryte en eventuell ny smittebølge. Vi må nå vente med å gjenoppta sosialt liv til det har gått 14 dager, i det som blir en sosial nyttårspause for alle, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Tiltakene vil foreløpig vare i 14 dager til man «får bedre oversikt over situasjonen».

– Kommunene trenger også tid og ressurser til å planlegge og gjennomføre oppstart av vaksinasjon. Det er et stort og viktig arbeid, og da blir det vanskelig for kommunene å håndtere mange lokale utbrudd samtidig, sier Høie.

Statsminister Erna Solberg under pressekonferansen 3. januar, hvor hun ba nordmenn ikke ha noen gjester de neste to ukene.

Nye tiltak i kommuner og regioner med mye smitte

Regjeringen legger til flere tiltak som kommuner og regioner med stort smittetrykk bør vurdere å innføre.

De tre nederste tiltakene er allerede innført blant annet i Oslo-området. Nå kan dette også bli innført flere steder i Norge:

 • Retningslinjer for når barneskoler og barnehager skal følge veilederen for «rødt nivå».
 • Påbud om bruk av munnbind på offentlig sted der det ikke er mulig å holde avstand på minimum en meter.
 • Påbud om hjemmekontor i den utstrekning dette er mulig.
 • Påbud om stengning av driften av treningssentre, bingo -og svømmehaller.

Alle kjøpesentre og butikker bør dessuten innføre antallsbegrensninger, slik at det er mulig å holde avstand samt ha adgangskontroll.

Regjeringen skal de nærmeste dagene vurdere om det skal forskriftsfestes hvor mange kunder man kan ha.

Er det noen lyspunkter?

Selv om de viktigste pilene nå peker klart i feil retning, er det enkelte viktige lyspunkter, viser FHIs siste ukesrapport.

Norge har fortsatt et relativt lavt smittenivå blant de eldre og mest sårbare.

«Det er behov for umiddelbare tiltak for å begrense ytterligere smittespredning som er forventet å komme i etterkant av julen og i forbindelse med at ulike aktiviteter i samfunnet starter opp igjen den første uke i januar», skriver Helsedirektoratet.

FHI og Helsedirektoratet er «urolige» for at epidemien kan komme ut av kontroll i flere kommuner og regioner de neste to ukene.

Bak tiltakene ligger også frykten for økt importsmitte og den nye virusvarianten fra Storbritannia.

Fra 1. januar til 10. januar er det ventet 120 fly fra Polen og Litauen, som har et svært høyt smittenivå.

Før nyttår innførte regjeringen også obligatorisk testing ved innreise til Norge.

I tillegg har vaksinasjonen startet. Dette øker belastningen for helsevesenet i kommunene, samtidig som de må håndtere flere nye utbrudd.

Kun 83 av de 3108 nye smittetilfellene i uke 52 var 80 år eller eldre.

Smittetrykket nå er høyest i aldersgruppene 13–19 år, 20–39 år og 40–59 år.

 • Stabilt antall pasienter. Dette er en viktig forklaring at antallet nye pasienter gikk noe ned i uke 52, for så å øke litt i romjulen. 62 nye pasienter ble innlagt i uke 52, mot 89 uken før. I Oslo har antallet nye pasienter gått ned i flere uker.
 • Færre dødsfall. 18 dødsfall ble rapportert i uke 52. Det noen flere enn i uke 51. Men dødstallene er fortsatt langt lavere enn i ukene 47–50. Og dødeligheten er fremdeles mye lavere enn i våres.

«Det er likevel verdt å nevne at antall innleggelser kan øke raskt, noe vi nylig har observert i Danmark», skriver Helsedirektoratet.

I store deler av Norge er det fortsatt ingen eller svært liten smitte. I 182 kommuner ble det ikke påvist et eneste nytt tilfelle i uke 51 eller 52.

Av de 172 kommunene som meldte om ny smitte, hadde dessuten 92 kommuner færre enn fem tilfeller.

Men mange kommuner har ikke rapportert smittetall i romjulen. Flere kommuner rapporterer at har kapasitetsproblemer, og sliter med å gjennomføre tester, smittesporing og karantenetiltak.

Mangler viktige data om pandemien

De strenge tiltakene kommer selv om regjeringen mangler data på viktige områder.

Siste ukesrapport fra FHI viser at regjeringen mangler informasjon om 71 prosent av alle nye smittetilfeller i uke 51 og 52, blant annet om hvor folk er smittet. Man aner heller ikke i hvilket land folk er smittet.

Dette kan føre til at regjeringen og helsemyndighetene må ta viktige beslutninger på et svakere kunnskapsgrunnlag.

Årsaken er alvorlige svakheter i Norges nasjonale overvåkingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Leger og helsepersonell er pålagt å sende dataene inn til MSIS.

Aftenposten har tidligere dokumentert hvordan svake datasystemer og byråkratiske rutiner gjør at dette ikke skjer.

Les mer om

 1. Koronaviruset
 2. Koronaviruset
 3. Helsedirektoratet