Syv personer bekreftet omkommet etter skredet: - Dette er fortsatt en redningsaksjon

GJERDRUM / OSLO (Aftenposten): Tre personer er fortsatt savnet etter skredulykken, mens syv personer er funnet døde.

Dronebildet viser skredområdet ved Ask i Gjerdrum. Nederst ser man at raset også har gått over hovedveien gjennom bygda, fylkesvei 120.

Skredområdet i Gjerdrum er en blanding av halvfaste masser en kan stå på og en suppe av leire. Det er fullt av vrakrester etter ni bolighus.

En knust sofa, en pinnestol, en ødelagt bil. Det er ikke mulig å se om man har fast grunn under bena eller ei. Et tynt lag med snø dekker området.

Likevel har søket etter de siste savnede pågått for fullt hele dagen.

Fra redningsarbeidet søndag kveld.

– Det er en veldig vanskelig jobb, og ikke helt risikofritt. Vi har en ganske bra fremgang på søket. Vi vil fortsette å jobbe utover kvelden og natten, sier innsatsleder Kenneth Wangen fra Øvre Romerike brann og redning.

Søndag kveld sier politiet at det fortsatt er en redningsaksjon. På bakgrunn av etterretning søker de nå noe lenger nord i skredområdet.

– Det er tungt å registrere at personer blir funnet omkommet. Samtidig er vi glade for at det blir gjort funn. Det er viktig at det blir gjort rede for de som er savnet, sa ordføreren på pressekonferansen.

På dette bildet, som ble tatt med drone da politiet ga pressen tillatelse til dette et kort tidsrom søndag, ser man broene som redningsmannskapene har lagt inn i rasområdet.

Søndag morgen like før klokken 06 ble det gjort funn av en omkommet person inne i skredområdet. Rundt klokken 13 fant redningsmannskapene ytterligere en død person. Så fant redningsmannskapene ytterligere en person rett før klokken 17.30. Også denne personen ble bekreftet død på stedet.

Politiet bekrefter at det fortsatt er en redningsaksjon som pågår.

– Det er meget krevende å jobbe i rasområdet. Vi er fortsatt i et aktivt søk etter overlevende og fortsetter å søke utover kvelden og natta, sa Willersrud.

Kenneth Wangen, innsatsleder fra Øvre Romerike brann og redning og innsatsleder i Øst politidistrikt, Ivar Myrbø.

Skredet er fortsatt aktivt

Det er et risikabelt arbeid. Skredet er i kontinuerlig bevegelse, og det er enorme krefter i sving. Et hus flyttet seg 400 meter i løpet av en dag. Når redningsmannskapene fra brannvesenet legger ut matter å gå på, må de forankres godt slik at de har en rømningsvei tilbake til fast grunn dersom alarmen skulle gå.

Skredkantene er fremdeles aktive, påpeker geotekniker Toril Wiig i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i en epost til Aftenposten.

– Det er kontinuerlig overvåkning av skredområdet, og risiko vurderes kontinuerlig under operasjonene. Redningsarbeidet er utført i henhold til de planer som er lagt, skriver hun.

– Det er ingen økt stabilitet i redningsområdene. Det har vært noen mindre avskallinger av skredkanten det siste døgnet, understreket Toril Hoffshagen fra NVE på en pressekonferanse søndag ettermiddag.

Innsatsleder Kenneth Wangen fra Øvre Romerike brann og redning.

Fem redningsteam i arbeid

Redningsarbeidet ble utvidet søndag. Det er etablert en ny sektor for søk litt lenger nord i rasområdet. Kenneth Wangen forteller at det er særlig risikofylt å drive redningsarbeid på nordsiden. Derfor har de forsiktig beveget seg nordover.

Søket etter de savnede foregår nå i to deler av rasgropen. Først søker redningshunder på stedet, deretter går eksperter fra Oslo brann- og redningsetater inn på stedene der hundene har markert.

– Trykket fortsetter med samme tyngde på det samme stedet, med tre team. Så har vi to andre team som er nordover på et annet interessant sted, hvor en hund har gjort markeringer, sier Wangen.

Det er i første omgang snakk om en husklynge som er særlig interessant. Hundene leter i områder som vurderes som særlig hensiktsmessig på bakgrunn av funn og etterretning fra politiet.

Etterretning i leire

Se for deg 30 fotballbaner. Om lag så stort er skredområdet på Gjerdrum. Det er blant de største kvikkleirskredene i Norges historie: 700 meter langt og 300 meter bredt.

Hvordan finner man savnede mennesker her?

Øst politidistrikt har opprettet en egen etterforskningsgruppe som henter inn informasjon om rasområdet og gjør analyser. Målet er å finne ut hvor det er mest aktuelt å finne savnede: Hvor var folk da skredet gikk? Og hvor kan de være nå?

Hele skredområdet er kartlagt så godt det lar seg gjøre. Det er filmet fra helikopter, beredskapstroppen har filmet med drone. Ulike sensorer er tatt i bruk. Det er hentet inn kart over grunnforhold, kommunale tegninger. Også plantegninger av de enkelte husene som er tatt av raset. For hvor er bærebjelkene i de ulike boligene? Hvor kan man anta at det er dannet luftlommer som kan redde savnede?

Analysene fra denne gruppen og markeringene fra redningshundene plottes inn i kart. Det gir verdifull informasjon for redningsledelsen.

Spesialkjøretøy for brolegging fotografert i skredområdet ved 23.30-tiden lørdag kveld.

Syv personer funnet omkommet

31 år gamle Eirik Grønolen ble funnet død i skredområdet fredag. Ytterligere tre personer ble funnet døde lørdag ettermiddag og kveld, i tillegg til de tre som ble funnet søndag. Det betyr at tre personer fortsatt er savnet.

Samtlige funn av omkomne har skjedd takket være søk med spesialtrente hunder. De har markert på en rekke steder nede i skredområdet før spesialistene fra brannvesenet har gått inn.

Redningsmannskapene søker der man kan finne overlevende. Det er fremdeles delvis intakte rom i boligene som er tatt av skredet. Men det er vanskelig å komme frem. Noen steder må man skjære seg frem, andre steder må de grave.

Har hentet ut kjæledyr

Brannvesenet, forsvaret og frivillige har i morgentimene søndag tatt seg inn i evakuerte hus i det avsperrede området. Flere kjæledyr er hentet ut fra boligene, opplyser politiet til Aftenposten. Dette arbeidet fortsetter søndag kveld.

Klokken 10 søndag ble for øvrig en politihund skadet. Den har ikke fått alvorlige skader, hunden ble sendt til veterinær.