- Oljevern med bark, bøtter og spader

Etter «Full City»- katastrofen lovet Regjeringen å bedre norsk sjøsikkerhet og oljevernberedskap. Miljøorganisasjonene mener arbeidet går for sakte.

30. juni: Oljen flyter fortsatt på Skåtøy, 11 måneder etter at «Full City» grunnstøtte utenfor Langesund. Båten lekket ut 300 tonn olje, og badesteder er fortsatt ødelagt. Ståle Bøgeberg og ryddemannskapene jobber fortsatt med å fjerne oljen.
  • Roald Ramsdal

For akkurat ett år siden lå det kinesiske skipet «Full City» på grunn ved Såstein utenfor Langesund. Seig tungolje sivet ut av havaristen, og drev nedover sørlandskysten.

Fire dager etter at grunnstøtingen, sto statsminister Jens Stoltenberg i Krogshavn ved Langesund. Normalt skulle stedet vært fullt av badende. Da, knapt seks uker før valget, var det populære friluftsbadet marinert i tungolje. Blant lenser og bark la Regjeringen frem en tiltakspakke for å ruste opp sjøsikkerhet og oljevernberedskap langs kysten.

I dag legger miljøorganisasjonen WWF frem en rapport der de er sterkt kritiske til hva som er gjort.

Dette var Regjeringens løfter:

*** Slepebåt på Sørlandet:** «Regjeringen vil etablere statlig slepebåtberedskap på Sørlandet så fort som praktisk mulig.» Status: Etter flere års tautrekking kom en døgnkontinuerlig slepebåtberedskap på sørlandskysten nesten umiddelbart på plass etter «Full City».

*** Slepebåter på Vestlandet:** «Regjeringen vil utarbeide en plan for utbygging av slepebåtberedskap på Vestlandet.» Status: Kystverket har i dag ingen avtaler som garanterer responstid mellom Egersund og Lofoten. Beredskapen er i dag basert på leie av private båter som tilfeldigvis er i området. Kystverket kommer med en plan for beredskapen.

*** Nye oljevernfartøyer:** «Regjeringen vil sette i verk et program for utskifting av oljevernfartøy.» Status: Fremdeles utgjør «Oljevern 01» fra 1977 og hennes tre søsterskip fra 1978 en sentral del av beredskapen. Fartøyene gjør en maksfart på åtte knop. WWF mener fartøyene er så utdaterte at Norge ikke vil kunne oppfylle sine internasjonale forpliktelser til å hjelpe andre land under oljevernaksjoner. Kystverket fikk i fjor 45 millioner til et nytt fartøy som tidligst kan være ferdig i 2012.

*** Oppgradering av trafikksentraler:** «Regjeringen vil sette i verk et program for oppgradering av trafikksentralene, herunder Horten, Brevik og Kvitsøy.» Status: Kystverket fikk i fjor 25 millioner på statsbudsjettet til å oppgradere utstyr i trafikksentralene. Fremdeles har ikke Brevik trafikksentral ansvar for Såstein, der «Full City» grunnstøtte.

*** Seilingsleder langs kysten:** «Regjeringen viderefører arbeidet med å etablere seilingsleder langs Sørlandet og resten av kysten slik det nå er gjort fra Vardø til Røst.» Status: Forslag til seilingsleder ligger til godkjennelse hos FNs sjøfartsorganisasjon IMO.

*** Ankringsplasser:** «Regjeringen vil foreta en gjennomgang av oppankringsplasser.» Status: Kystverket har laget en oversikt over de mest brukte ankringsplassene.

*** Avvikle tungolje:** «Regjeringen vil se på muligheter for å fremskynde utfasing av tungolje i samarbeid med næringen og ulike myndigheter.» Status: Tungolje er fremdeles tillatt i norsk farvann.

Etterslep

WWF mener store deler av tiltakspakken dekker gammelt etterslep.

— Realiteten er at mye av dette er gamle krav som har ligget fra 2001, sier Nina Jensen, fagsjef i WWF.

Hun etterlyser tung satsing på bedre teknologi for å samle opp oljesøl. «Pr. dags dato har ikke oljevernet kommet lengre enn at det mest effektive verktøyet er mennesker med bøtter, bark og spader», skriver WWF.

— Det er også skammelig at vi ikke har full slepebåtberedskap langs kysten, sier Jensen.

Ny nestenulykke

— Det var en pedagogisk ulykke. Oljen fløt seks uker før valget, blant hyttene på Sørlandet og midt i fellesferien, sier Sigurd Enge, rådgiver i Bellona.

Han håpet at myndighetene hadde lært mer. Drøyt en måned etter «Full City», kunne det igjen gått galt. Skipet «Yamaska» slet seg fra oppankringen og begynte å drive mot fjæresteinene på Helgelandskysten. En slepebåt som tilfeldigvis var i området hengte en trosse på båten da den var rundt 60 meter fra land. Om bord var 200 tonn bunkersolje og 45 tonn diesel.

— Det er ingen statlig slepebåtberedskap på Vestlandskysten eller Helgelandskysten, alt er basert på tilfeldigheter, sier Enge.

- Er beredskapen god nok?

— Det er et politisk spørsmål. Men nå er det politisk vilje til å gjøre noe med det, sier Rune Bergstrøm, fungerende beredskapsdirektør i Kystverket.

Statssekretær Vidar Ulriksen (Ap) i Fiskeri- og kystdepartementet mener beredskapen i dag er god, og at den har blitt bedre etter «Full City».

— Den er styrket ved at vi har fått slepebåtberedskap på Sørlandet.

- WWF mener det burde vært på plass for lengst?

— Det er alltid slik at en kunne ønske ting var gjort før, sier Ulriksen.