Ikke bekymringsbølge etter pelsdyrbilder

De tre største pelsdyrregionene i landet har ikke merket noen økning i antall varslere de siste ukene.

Les mer:

Til tross for stygge bilder, heftig debatt og sterke følelser knyttet til pelsdyrnæringen er det ikke kommet inn bekymringsmeldinger til Mattilsynet, verken til regionkontoret for Hedmark og Oppland eller regionkontoret for Trøndelag og Møre— og Romsdal. Den tredje av de store pelsdyrregionene er Rogaland:

– Her har vi fått inn én bekymringsmelding, den rykket vi ut på, og gjorde noen funn, sier Ole Aamodt, seksjonssjef i Mattilsynet i Midt-Rogaland til NTB.

Varslerne var dyrevernaktivister som i helgen avla styreleder Bertran Trane Skadsem i Norges Pelsdyralslag besøk.

Rapporten fra Mattilsynet ferdigstilles fredag, med varsel om pålegg, der styrelederen får beskjed om å gjennomføre bedre daglige tilsyn.

Vil ikke trekke seg

– Jeg har snakket med dem, men har ennå ikke mottatt rapporten og vil vente med å si noe mer til jeg har lest den, sier Bertran Trane Skadsem til NTB fredag ettermiddag.

Etter den siste tidens oppslag i mediene, sier styrelederen at han har mottatt trusselmeldinger på mobiltelefonen.

– I fjor var det en del stygge meldinger, men nå topper det seg. Nå er det mye hardere og tøffere, sier han.

Han sier til NRK at han selvfølgelig tar selvkritikk for funnene Mattilsynet gjorde, og at han vil innarbeide nye rutiner. Han kommer ikke til å trekke seg som styreleder i Norges Pelsdyralslag.

– Er det mulig i denne næringen å unngå skader?

– I pelsdyrhushold som i andre husdyrhold vil det være skader og syke dyr, men det er eierens ansvar å passe på dem, sier Trane Skadsem.

Grundig sjekk

Inspektører fra tilsynets åtte regionskontorer rykker ut på uanmeldt besøk til farmer der de får melding om at driften ikke går etter forskriftene.

– På bakgrunn av hendelsene de siste ukene utarbeider vi en ny plan for uanmeldte besøk hos pelsdyroppdrettere. Planen setter vi opp regionalt, men med fortløpende innspill fra den sentrale ledelsen i Mattilsynet om hvordan de ønsker at disse inspeksjonene skal gjennomføres, sier Aamodt.

I tillegg vil Mattilsynet foreta uanmeldte besøk hvis de mottar bekymringsmeldinger om spesifikke forhold.

– Den typen inspeksjoner konsentrerer seg selvsagt primært om det bekymringsmeldingen gjelder, men er generelt også meget grundige inspeksjoner, sier Aamodt.

Blant styreleder Trane Skadsems 13.000 mink på farmen i Klepp fant Mattilsynet tirsdag 13 mink med gamle sår, noen mink med nye sår og to døde mink i burene.

Store ressurser

Sentralt i Mattilsynet bekreftes det at det legges nye planer for gjennomføring av inspeksjoner.

– Regionene er klar over at vi ønsker flere uanmeldte besøk, noe som vil føre til større bruk av ressurser, sier Solfrid Åmdal, seksjonssjef for landdyr og dyrehelsepersonell i Mattilsynet.

Inspeksjon av pelsdyrnæringen er allerede et prioritert område hos Mattilsynet.

– Målet vårt i år var inspeksjon hos omkring 50 prosent av de om lag 340 pelsdyroppdretterne. Slik vi ligger an nå vil vi ende opp med nærmere 200 besøk i 2010, sier Åmdal.

Til sammenligning foretas det årlig inspeksjoner hos litt under 10 prosent av produsentene av storfe, svin og småfe.

Venstres 2. nestleder Ola Elvestuen mener Norge bør legge ned hele pelsdyrnæringen.

– Jeg har ingen tro på at Senterpartiet klarer å ta nødvendige grep overfor pelsdyrnæringen. Venstre vil presse på for å få Arbeiderpartiet til å snu i denne saken, og dermed få på plass et flertall for å forby pelsdyroppdrett i Norge, sier han.

Ikke statistisk

Resultatene fra årets inspeksjoner vil bli presentert når årsrapporten foreligger til våren. Åmdal advarer mot å se på tallene der som representative for hele pelsdyrnæringen:

– Man ikke kan lage statistikk av alle tall. Når vi plukker ut produsentene som skal sjekkes, ligger det en risikovurdering til grunn. Det vil si at vi inspiserer der vi anser det som mest sannsynlig å finne brudd på reglene.

I 2009 gjennomførte Mattilsynet for øvrig en kampanje der de sjekket 325 av landets da 331 pelsdyrprodusenter. Sluttrapporten konkluderte med at minkene hadde det tilfredsstillende, regelverket tatt i betraktning. På over halvparten av revefarmene var det funnet regelbrudd, noe som førte til at tilstandene ble karakterisert som ikke tilfredsstillende.