Helsetilsynet anmelder Vestre Viken

Statens helsetilsyn anmelder helseforetaket Vestre Viken på grunn av påstander om ventelistetriksing ved Sykehuset Asker og Bærum.

Ventelistene ved Sykehuset Asker og Bærum kan ha blitt endret slik at pasienter ikke har blitt kalt inn til kontroll på riktig tidspunkt.

– Helsetilsynet har anmeldt saken fordi de mener det er mistanke om at pasienter ikke har fått forsvarlig helsehjelp, sier helse— og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) til NTB.

Før helgen avslørte VG at ventelistene ved Sykehuset Asker og Bærum kan ha blitt endret slik at pasienter ikke har blitt kalt inn til kontroll på riktig tidspunkt. I helgen jobbet Helse Sør-Øst med saken, og hadde kontakt med Helsetilsynet, Datatilsynet og politiet.

Strøm-Erichsen mener det er viktig å få avklart saken. Hun vil imidlertid ikke spå hva utfallet kan bli.

– Alvorlig

– Vestre Viken er anmeldt for brudd på straffeloven og helsepersonelloven. Jeg mener det er riktig å avvente politiets etterforskning i saken. Men det er klart at slik saken står nå, er det alvorlig nok. Det er alvorlig når Helsetilsynet går inn og anmelder, sier Strøm-Erichsen.

I helgen uttalte viseadministrerende direktør Ole Tjomsland i Vestre Viken at man foreløpig ikke har grunn til å tro at ventelistene er blitt endret med vilje.

– Vi har foreløpig ingen grunn til å tro at det ligger noen bevisste handlinger bak. Men dette er noe av det vi vil se på i interngranskingen vi har satt i gang og komme tilbake til, sa Tjomsland søndag.

Strøm-Erichsen var i helgen i kontakt med landets helseforetak for å forsikre seg om at lignende saker ikke har funnet sted andre steder.

Gjennomgang

– Vi har ikke grunn til å tro at det kan ha skjedd noe lignende andre steder. Vi tok lørdag på kontakt med de regionale helseforetakene for å understreke viktigheten av å gå gjennom sine egne systemer. Alle sykehus har egne kvalitetssystemer, og det er viktig å gå gjennom dem, sier Strøm-Erichsen.

Det var i november at Sykehuset Asker og Bærum ble oppmerksom på at pasienter ikke ble kalt inn når de skulle. Derfor ble det satt i gang intern gransking. Helsetilsynet i Oslo og Akershus ble varslet muntlig, og deretter i brev like før jul, og sykehuset satte i gang en internrevisjon for å finne årsaken.

Som del i arbeidet med å finne ut hva som har skjedd, skal sykehuset gå gjennom 3.300 journaler for pasienter ved kirurgisk avdeling. Målet er å finne ut om det kan ha blitt endret datoer som gjør at pasienter ikke er blitt innkalt til riktig tid.

Innsparing

Den øverste tillitsvalgte for overlegene i Vestre Viken helseforetak, Tom Henri Hansen, mener at innsparing og fjerning av sekretærer kan være årsaken til ventelisterodet. Han mener at meroppgaver for legene gir større risiko for feil.

– I verste fall kan pasienter med en svært alvorlig diagnose ikke bli kalt inn til rett tid, sa Hansen til NRK i helgen.

Han mener Sykehuset Asker og Bærum sliter med lite ressurser på poliklinikken og andre steder, og at dette har gått ut over oversikt og innkalling av pasienter.