Ingen garanti mot dobbel passasjeravgift

Nordmenn som reiser med ulike flyselskaper på samme tur, kan måtte betale passasjeravgift to ganger – om ikke selskapene finner en løsning. Avgiften innføres onsdag.

Onsdag 1. juni kommer passasjeravgiften på 80 kroner.

Slik det ser ut nå, kan dobbel avgift bli utfallet hvis man på samme reise flyr med både SAS og Norwegian eller skal videre på chartertur.

Frp står likevel bak flypassasjeravgiften

Det er nemlig ikke etablert noe system for å sikre at slike transfer-reisende bare betaler den omstridte avgiften én gang.

Flyselskapenes ansvar

Det er flyselskapet som er avgiftspliktig, og som har ansvar for å betale korrekt avgift. Flyselskapet har også forholdet til den reisende, opplyser skatteetaten.

– Skatteetaten har ikke et system for å sikre at transferreisende bare betaler én avgift. Et flyselskap som krever fritak for transferreiser, skal kunne dokumentere at det er korrekt, får NTB opplyst.

Også Finansdepartementet bekrefter overfor NTB at det er de avgiftspliktige som selv må etablere et system dersom de ønsker å påberope seg betalingsfritak. Det åpnes for slike avtaler, men det er ikke noe departementet etablerer.

– Mangler system

Dermed blir det eventuelt opp til flyselskapene å finne ut av hvordan reisende ikke skal risikere å måtte betale avgiften flere ganger.

– Det viser at denne avgiften ikke er utredet. Det vil skape masse byråkrati for å kreve inn avgiften. Og det vil kunne føre til at de som for eksempel må reise via Gardermoen, må betale avgiften flere ganger, sier Senterpartiets Geir Pollestad til NTB.

Ryanair med nye flyvninger fra Rygge

Lederen i Stortingets næringskomité peker på at det ikke eksisterer et system fra før som avgiften kan gå inn i.

– Når man innfører en helt ny avgift man ikke har et system for, oppfyller ikke det Stortingets forventning om at transfer-passasjerer skal være fritatt i praksis.

Avgiftens tilhengere mener imidlertid transfer-problematikken er et teknisk og praktisk problem som enkelt kan løses.

Avtaler om utveksling av informasjon mellom flyselskapene er én mulig løsning. En annen er å legge til rette for at reisende selv krysser av for avgiften når de kjøper billett eller oppgir at de har betalt avgiften når de skal fly videre med et annet selskap.

Ikke klart

Konkurrerende flyselskaper har foreløpig ikke et felles system på plass for å fange opp transfer-problematikken.

– Vi har ikke kommet så langt at vi har tatt stilling til dette ennå, sier pressekontakt Linda Olsen i Norwegian til NTB.

Hun kan ikke si noe nærmere om når et slikt system eventuelt kan være på plass.

Ryanair med nye flyvninger fra Rygge

For SAS er situasjonen annerledes blant annet når det gjelder Widerøe, som SAS eier 20 prosent av aksjene i.

– Vi har systemer på plass som gjør at transfer-reisende slipper å betale flere ganger. Dette gjelder selskaper vi har avtaler med, sier pressevakt Cathrine Myhren i SAS.

Omstridt avgift

Også sentrale politikere i regjeringspartiet Frp har gått hardt ut mot avgiften. Det har også Arbeiderpartiet og aktører som LO og NHO.

Flyselskapet Ryanair har sagt opp sin baseavtale med Moss Lufthavn Rygge fra 1. november og hevder dette skyldes den nye avgiften.

Flyplassen ble denne uken vedtatt nedlagt hvis ikke Ryanair snur. Selskapets ruteprogram er ventet i uken som kommer, trolig på en pressekonferanse i Oslo onsdag.