Norge

EU innfører eksportkontroll for vaksiner til Norge: – Ingen endring for oss

EU strammer inn eksportreglene for vaksiner og vil sikre flere doser til eget bruk. Det vil ikke påvirke leveransen til Norge, ifølge utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Foto: Ole Berg-Rusten

 • NTB
 • Sofie Grønntun Nissen
  Journalist

EU-kommisjonen har fjernet Norge fra listen over land som er unntatt for EUs eksportkontroll for vaksiner.

Norge og 16 andre land inkluderes nå i eksportkontrollen EU har innført for vaksiner mot covid-19. Ifølge kommisjonen gjøres dette for å få et mer fullstendig bilde av handelen med vaksiner.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) har fått en bekreftelse fra EU-kommisjonen om at eksporten av vaksiner til Norge vil fortsette som før.

– Jeg har i dag fått bekreftet fra kommisjonspresident von der Leyen at vaksiner vil gå på vanlig måte fra EU til Norge via Sverige. Det er altså ingen endring for Norge, sier Eriksen Søreide i en skriftlig kommentar til Aftenposten.

Aftenposten har onsdag ettermiddag vært i kontakt med Statens legemiddelverk og Folkehelseinstituttet (FHI). Statens legemiddelverk viser til at dette omhandler leveranser av vaksiner, og at det derfor er FHI som må svare på om det vil få konsekvenser at Norge fjernes fra listen over land som er unntatt fra reglene for eksportkontroll for vaksiner.

FHI viser til at de tidligere har uttalt at det ikke vil få noen konsekvenser.

Vaksineprodusenten Pfizers produksjonsanlegg i Puurs i Belgia. Foto: Valentin Bianchi / AP

Strammer inn vaksineeksporten

Samtidig som Norge inkluderes i eksportkontrollen, gjør EU-kommisjonen flere innstramninger i eksportreglene for vaksiner.

Onsdag la kommisjonen frem et forslag om nye eksportregler for vaksiner. De vil begrense eksport av vaksiner produsert i EU og dermed sikre flere doser til eget bruk.

Forslaget innebærer blant annet at to nye hensyn skal tas ved eksport av vaksiner til andre land:

 • Hvor langt mottagerlandene er kommet i vaksineringen, tillegg til smittesituasjonen i landet. Er smittesituasjonen i mottakerlandet bedre eller verre enn i EU?
 • Om landene eksporterer vaksiner på en gjensidig måte. Har mottakerlandet egne eksportbegrensninger for vaksiner?

De nye reglene kan innebære at EU stopper leveransen av vaksiner i seks uker til land som Storbritannia og USA. Begge landene har vaksinert en langt større andel av sine innbyggere enn EU.

– EU står overfor en veldig alvorlig smittesituasjon og har en betydelig eksport til land som har en mindre alvorlig smittesituasjon enn vår, og som er kommet lenger i vaksineringen enn oss.

Det sa EU-kommisjonens visepresident Valdis Dombrovskis da de nye reglene ble presentert onsdag ettermiddag.

Uten å nevne Storbritannia direkte påpekte han at EU også har eksportert til land som har produksjonskapasitet selv.

– Men når disse landene ikke eksporterer til EU, er det ingen gjensidighet, sa Dombrovskis.

De nye reglene ble lagt frem i forkant av et digitalt toppmøte for EU-ledere torsdag og fredag. Forslaget må derfor fortsatt godkjennes før reglene trer i kraft, skriver Politico.

EU-kommisjonens visepresident Valdis Dombrovskis under en pressekonferanse i Brussel onsdag ettermiddag. Foto: Stephanie Lecocq, Reuters/NTB

Storbritannias statsminister Boris Johnson advarer om at det han kaller blokader kan skade investeringer i framtida.

– Overfor alle som vurderer en blokade, eller å forstyrre forsyningskjedene, vil jeg påpeke at selskaper kan komme til å se på slike handlinger og trekke egne konklusjoner om hvorvidt det er lurt å investere i land der vilkårlige blokader blir innført, sa Johnson i Parlamentet onsdag.

Forsikring til Norge

Når også Norge og 16 andre land nå inkluderes i eksportkontrollen, er det ifølge Dombrovskis for å sikre at regelverket ikke omgås ved at eksport sluses gjennom disse landene.

– Hovedformålet med denne justeringen er å sikre mer åpenhet om eksporten og få et mer fullstendig bilde av hva som skjer utenfor EU, sa han.

Les mer om

 1. Koronaviruset
 2. Eksport
 3. Vaksine
 4. EU
 5. Storbritannia
 6. Norge
 7. Koronaviruset