Norge

Advokat Tor Kjærvik (70) drept i Oslo: «En mann med kompasset i orden»

«Faglig flink», «mye å fare med», «høyt respektert» og «en fin kar»: Forsvarer Tor Kjærvik minnes med sorg av advokater og kommentatorer.

Tor Kjærvik hadde rettssalen som arbeidsplass i en årrekke. Drapet på den kjente advokaten ble kjent tirsdag morgen.
  • Thomas Spence
    Journalist
  • Ingeborg Moe
    Journalist

– Tor Kjærvik var en av de viktigste forsvarerne i sin generasjon, sier Harald Stanghelle, tidligere politisk redaktør i Aftenposten.

Stanghelle kjente Tor Kjærvik godt og bor i samme område.

– Han var samvittighetsfull og systematisk og gjorde inntrykk i retten. Også på oss som fulgte hans saker fra pressebenken. Jeg opplevde ham i retten flere ganger, sier Harald Stanghelle.

Han sier at «det ikke er vanskelig å karakterisere Tor».

– Dette er et sjokk, men det kjennes helt naturlig å bruke rause ord om Tor og hans innsats. Han var ikke bare en profilert forsvarer. Han var en forsvarer med en ro og autoritet som gjorde ham til en viktig representant for sin stand.

– Tor var ikke blant forsvarerne som brukte størst ord og de største faktene. Men fordi det var så faglig fundert det han kom med, ble han også lyttet til av retten. Nettopp derfor var han en viktig forsvarer for sine klienter, men også i det samspillet det er i en rettssak mellom forsvarer og anklager, sier Stanghelle.

– Tor Kjærvik var en forsvarer med ro og autoritet, sier Harald Stanghelle.

– Gjennomført fin kar

Han viser til at «nettopp den som er hardest ute å kjøre, skal også ha den beste forsvarer når en tiltalt møter en anklage som et helt samfunn står bak.»

– Det fikk Tor Kjærviks klienter. Som person og menneske var Tor en gjennomført fin kar. Han var spennende å snakke med, og han var en person som hadde mye fare med, sier Stanghelle.

Kjærvik var involvert i flere store straffesaker.

– For de fleste ble han best kjent som Kristin Kirkemos forsvarer i Orderud-saken. Der nådde han også frem overfor retten, sier Stanghelle.

Marius Dietrichson, leder i Forsvarergruppen i Advokatforeningen, sier Kjærviks bortgang er en «stor tragedie».

– Ikke bare for familien, men også for fagmiljøet hvor Tor hadde sitt daglige virke. Klienter med behov for hjelp har mistet en høyt respektert advokat som alltid ble lyttet.

– Så vi forsvarere er i dag i sjokk, sier Dietrichson.

Ola Lunde, en av Tor Kjærviks kolleger i advokatfellesskapet Advokatene ved tinghuset, kommenterer dødsfallet slik:

– Det er med stor sorg vi har mottatt det uvirkelige budskap om hans bortgang, sier han.

– En mann med kompasset i orden

Tidligere mangeårig leder av Forsvarergruppen, advokat Frode Sulland, husker Tor Kjærvik fra håndballklubben Arild tilbake til tidlig på 1970-tallet.

Han beskriver dødsfallet som «helt forferdelig».

– Jeg traff ham igjen som advokat. Særlig i Orderudsaken hadde vi veldig mye kontakt. Og vi møttes i flere andre saker, både som medspillere og motspillere, sier Sulland.

Han sier Kjærvik «var aktivt med i Forsvarergruppen og at «han hadde et brennende hjerte for forsvarerrollen».

Tor Kjærvik (t.v.) og Frode Sulland (t.h) var begge forsvarere i Orderud-saken, for hver sin klient. Her i en pause i et fengslingsmøte i 2001 sammen med lagmann Torolv Groseth og forsvarer Jarl Borgvin Dørre.

– Han var en av dem som var veldig opptatt av å ivareta forsvarerens grunnleggende prinsipper og funksjon. Tor var en mann med kompasset i orden, sier Sulland.

Som advokat var Kjærvik «alltid grundig forberedt, alltid ved sin klients side», ifølge Sulland.

At gjerningsmannen er en nær relasjon forsterker tragedien.

– Det gjør det enda mer tragisk når det er en nær relasjon som ligger til grunn. Og aller mest tragisk er det derfor for de aller nærmeste, sier Sulland.

– Veldig trist. Jeg kjente ham ikke så godt, men han var en veldig sympatisk og behagelig person. Og faglig flink, sier Cecilie Nakstad, nestleder i Forsvarergruppen i Advokatforeningen.

Les mer om

  1. Harald Stanghelle
  2. Rettsvesen
  3. Drap