Norge

Togstreiken tvinger folk til å dra tidlig hjem fra byen

Skal du på byen i helgen? Og vil kollektivt hjem til Follo og Østfold? Det blir ikke lett.

Isolert sett er det enda vanskeligere å pendle kollektivt til Follo og Østfold på kvelden, enn i Arbeidstiden.
 • Sveinung Berg Bentzrød
  Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist

Tusenvis av pendlere fra Follo og Østfold har mer enn nok med å komme seg på jobb på dagtid under lokførerstreiken. Tre av fire linjer på Østfoldbanen er stengt, og NSB har bestemt at siste mulighet, regiontoget fra Halden, ikke skal stoppe mellom Oslo og Rygge.

Du har kanskje tenkt deg på restaurant, teater, konsert eller på en annen bytur i helgen?

Med mindre du har fordeler av å komme deg til Drøbak, eller har Ski som endestasjon og kan leve med bussbytte på Vinterbro, er tilbudet enten svært magert eller fullstendig fraværende.

Som kommunikasjonsmedarbeider Gro Janborg hos Ruter sier:

– Det er toget som er ryggraden i kollektivtilbudet til disse områdene.

Det er trangt for dem som får kommet seg med kollektivtrafikken nå under lokførerstreiken.

NSB - med buss - har siste avganger kl. 22 og 23

Her er korte fakta om tilbudet:

Nettbuss har siste avgang Oslo-Moss-Sarpsborg klokken 22.05 fredag og søndag, 23.15. lørdag.

Oslo-Råde-Fredrikstad har siste avgang 23.15 alle tre dager.

Siste buss fra Oslo til Drøbak går såpass sent som 00.30, den siste til Vinterbro går klokken 23.59. Er den i rute kan man med et nødskrik rekke buss til Ski stasjon fredag kveld. Den går 00.25. Lørdag og søndag har man litt bedre margin, da går bussen 00.31.

Drøbaksbussen har uvanlig passasjerer for tiden. Mange som vanligvis tar toget, har nå plassert bilen i Drøbak, og tar buss til og fra Oslo derfra. Her fra Oslo bussterminal torsdag ettermiddag.

Sinne mot NSB

På NSBs facebookside og i andre kanaler flommer kritikken av NSBs valg av å ikke la regiontoget fra Halden stoppe mellom Oslo og Rygge.

Normalt går siste tog til Ski klokken 01.05, siste tog til Ås-Vesby-Son-Moss klokken 00.48.

For mange som ønsker seg hjem rundt midnatt er Halden-toget normalt også en redningsplanke for reisende Oslo-Ski-Moss-Halden. Det går 00.01 og stopper på alle stasjoner mellom Ski og Moss.

Men altså ikke denne helgen, om lokførerstreiken fortsetter.

Bilfritt i Oslo sentrum. Det var beskjeden fra MDG før valgkampen, og fra det nye byrådet etterpå.

Nå er tonen en ganske annen. Les her om hvordan de nå ser for seg fremtidens bilbruk i sentrum.

NSBs forklaring

På nettopp midnattsavgangen i retning Halden er det normalt ledige seter. Aftenposten har spurt NSB hvorfor de opprettholder sin stoppnekt mellom Oslo og Rygge selv i stille perioder. Dette er svaret

– NSB kunne ut fra vanlige kundestrømmer ha differensiert stoppmønsteret på R20 Oslo S–Halden. Vi har derimot valgt å ikke gjøre det, da vi ikke har kontroll på hvilke utslag det ville utgjort, sier kommunikasjonsdirektør Åge-Christoffer Lundeby.

– Dere lar altså være å la tog stoppe også i perioder med normalt lite antall passasjerer fordi «de ikke har kontroll på hvilke utslag det ville gitt». Hvilke aktuelle scenarioer er det NSB ser for seg?

– Det førende her er forutsigbarhet. Vi kan vi ende opp i en situasjon der vi åpner opp for stans i Moss og Ski på én avgang, men at vi neste dag må reversere denne beslutningen, sier Lundeby.

Sørlandsbanen kan bli stanset tirsdag

Som Aftenposten tidligere har varslet ligger det an til at lokførerstreiken trappes opp. Det er det sannsynlige utfallet av dagens streikemøte i Norsk Lokomotivmannsforbund. Opptrappingen, som trolig vil ramme Sørlandsbanen, vil i så fall tre i kraft tirsdag.


Dette sier politikerne om streiken nå

Aftenposten har bedt transportpolitikere på Stortinget, lokale i Oslo og Akershus, og ordførere i hardt streikerammede kommuner å kommentere streiken, ut fra tre spørsmål:

 • Er det greit at begge parter har valgt en så skjev geografisk belastning?
 • Er det greit at NSB også lar være å stoppe Rygge-Oslo S også i perioder av døgnet da det er liten pågang, som sent på kvelden?

Tydeligst er ordfører Ola Nordal (Ap) i Ås:

– Det er urimelig at streiken ensidig rammer Follo og Østfold. Jeg har respekt for en lovlig streik, men det er ikke tradisjon for at streik rammer tredjepart så skjevt.

– Det er heller ikke greit at NSB velger å stoppe avganger til og fra Østfold og Follo som kunne vært kjørt, sier Nordal, og legger til:

– Jeg forventer at Samferdselsministeren kommer på banen og bidrar til å avklare nasjonale kompetansekrav til lokførere. Det burde allerede vært gjort, og da kunne streiken vært unngått.

Ordfører i Moss: Uforståelig fra NSB

– Sett med Mossebrillene på så rammer denne streiken veldig urettferdig. Stor deler av pendlere og næringstrafikk øst for Oslofjorden rammes på en alvorlig måte, sier ordfører Tage Pettersen (H).

Om å la være å stanse Oslo-Rygge sier han:

Vi hører hver dag om tog med ledig kapasitet som går forbi stasjoner nord for Moss. Dette er uforståelig.

Raymond Johansen: Uholdbart i lengden

Her er andre kommentarer til streiken:

Her snakker Lan Marie Nguyen Berg, Raymond Johansen og Inga Marte Thorkildsen om bilfritt sentrum.

Raymond Johansen (Ap), byrådsleder i Oslo:

Dette er en lovlig konflikt så den må løses mellom partene. Men det er uholdbart i lengden at folk ikke kommer på jobb. Det er viktig at partene er bevisst det ansvaret de har på veiene av fellesskapet.

Nikolai Astrup (H), leder av Transportkomiteen på Stortinget:

– Så lenge dette er en lovlig konflikt er dette spørsmål som må stilles til partene.

Eirik Sivertsen (Ap), nestleder i Transportkomiteen:

– Jeg vil ikke kommentere disse spørsmålene under en pågående arbeidskonflikt.

Lan Marie Nguyen Berg (MDG), byråd for samferdsel i Oslo:

– Streikeretten er en viktig rettighet som arbeidstagere har, og dette er en konflikt mellom to tariffparter som jeg ikke skal blande meg inn i. Men i likhet med mange av togpendlerne i Oslo-regionen håper jeg selvsagt på en snarlig løsning på konflikten.

Selvkjørende biler kan redusere dødsulykkene på norske veier med 90 prosent.

Les om hvorfor her, og hvorfor de selvkjørende bilene fortsatt har store begrensninger, som trafikanter.

Les mer om

 1. Vy
 2. Ruter
 3. Eirik Sivertsen
 4. Nikolai Astrup
 5. Nettbuss
 6. Moss
 7. Akershus