Norge

Nye retningslinjer for behandling av spiseforstyrrelser

Barn og unge med spiseforstyrrelser bør få familiebasert behandling, anbefaler Helsedirektoratet.

I de mest ekstreme tilfellene må anorektikere tvangssondes. Her fra seksjon for spiseforstyrrelser på Oslo universitetssykehus. Foto: Kolstad, Tom

  • NTB

Nå lanseres nye nasjonale anbefalinger i retningslinjer for behandling av spiseforstyrrelser.

– Nasjonal faglig retningslinje for tidlig oppdagelse, utredning og behandling av spiseforstyrrelser vil være et godt verktøy for helsepersonell som behandler denne gruppen, sier fungerende avdelingsdirektør Vårin Hellevik i Helsedirektoratet.

Spiseforstyrrelser kan ramme i alle aldre, og sykdommen rammer begge kjønn, men majoriteten av dem som rammes er kvinner mellom 12 og 40 år.

– Vi vet at ungdom med ulike former for spiseforstyrrelse kan oppleve tapte ungdomsår, og det er viktig å oppsøke hjelp så fort som mulig. Jo tidligere man får god hjelp, jo større er sjansen for å bli helt frisk. Ved god behandling, tidlig, er mulighetene for å bli frisk relativt gode, sier Hellevik.

En av anbefalingene er altså at hele familien trekkes inn i behandlingen av den som er rammet.

  • Hyleanfallene skremte de andre pasientene. Bare én person forsto hva ropene handlet om.

Les også

  1. Som pårørende av en spiseforstyrrelse blir du nødt til å sitte på sidelinjen med din egen kamp | Ulrikke Falch

  2. Et rop fra bunnen av helvete

Les mer om

  1. Helsedirektoratet
  2. Spiseforstyrrelser