Ni hovedfunn i Riksrevisjonens gransking av Stortingets byggeprosjekt

– Betydelig svikt i planleggingen og gjennomføringen av Stortingets byggeprosjekt, konstaterer Riksrevisjonen i ny rapport.

Stortingets byggeprosjekt får kritikk av Riksrevisjonen.
 • Olga Stokke

Riksrevisjonen presenterte tirsdag sin undersøkelse av Stortingets byggeprosjekt i Prinsens gate 26.

Gang på gang har budsjettet sprukket. Nå er overskridelsen på ca. 700 millioner kroner for prosjektet. Kontroll- og konstitusjonskomiteen har påpekt at det ligger 1,1 milliarder over forventet kostnad i beslutningsgrunnlaget fra mai 2013.

Prosjektet gjelder etablering av en ny innkjøringstunnel til stortingsgarasjen og bygg av et nytt post- og varemottak under Wessels plass.

Det var Stortinget som ba Riksrevisjonen om å granske byggeprosjektets store kostnadsavvik.

– Betydelige svakheter

– Riksrevisjonens gjennomgang av Stortingets byggeprosjekt avdekker betydelige svakheter i planleggingen og gjennomføringen av prosjektet.

– Det er problematisk at Stortingets presidentskap ikke sørget for tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til planleggingen av et så stort og komplekst byggeprosjekt, sier nestleder i riksrevisorkollegiet, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, ifølge Riksrevisjonens pressemelding. Han har ledet arbeidet med rapporten.

Lederen av Riksrevisjonen, Per-Kristian Foss, er inhabil fordi han var stortingspresident i forrige periode.

Olemic Thommessen

Stortingets presidentskap skriver i en pressemelding – før Riksrevisjonen presenterer sin rapport – at den tar Riksrevisjonens kritikk på alvor, men:

– Jeg registrerer at Riksrevisjonen bare delvis går inn på årsakene til økningen i kostnader. Riksrevisjonen sier selv at de kunne ha belyst avvikene i kostnader bedre. Dette betyr at viktige sider ved prosjektet ikke er behandlet i rapporten, sier Olemic Thommessen.

Riksrevisjonens hovedkonklusjoner punkt for punkt:

 • Byggeprosjektet har hatt en kraftig kostnadsøkning
  som bare delvis kan forklares med at
  prosjektet har endret karakter.
 • Det er lagt mer vekt på tidsplan og funksjonalitet
  enn på å sikre kostnadskontroll.
 • Prosjektorganiseringen har ikke vært tilpasset
  prosjektets kompleksitet og omfang.
 • Mangelfulle utredninger ligger til grunn for
  kostbare valg.
 • Bedre kvalitetssikring kunne ha avdekket
  svakheter ved byggeprosjektet.
 • Stortinget mangler et regelverk som skal sikre
  god og effektiv gjennomføring av store
  byggeprosjekter.
 • Utvidelse av avtalen om prosjektering fulgte ikke
  anskaffelsesregelverket.
 • Stortingets beslutninger om å bevilge penger til
  prosjektet er tatt på et ufullstendig grunnlag.
 • Det er behov for klargjøring av roller og ansvar mellom organene i Stortinget administrative saker.

I tillegg til denne listen konstaterer Riksrevisjonen at den avdekker svakheter i forståelsen av roller mellom Stortingets presidentskap som Stortingets øverste administrative myndighet og Stortinget som landets bevilgende myndighet.

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har vært svært kritisk til utgiftsveksten og mener at byggherren, Stortinget, må ta konsekvensene. Komiteen mener at avvikene «skyldes alvorlige mangler i planleggingen og gjennomføringen av prosjektet.»

Voldsom sprekk

Komiteen konstaterer at bevilgningen til byggeprosjektet Prinsens gate 26, har et nytt, estimert sluttresultat på 1,8 milliarder kroner (budsjettet for 2017). Videre peker komiteen på at det er 350 millioner kroner mer enn det som ble varslet i statsbudsjettet for 2016, 660 millioner kroner over det som ble varslet i statsbudsjettet for 2015 og altså 1,1 milliarder mer enn beslutningsgrunnlaget fra mai 2013.

Riksrevisjonen viser til at det opprinnelige vedtak er basert på kr 1,145 milliarder kroner.

Mangelfulle utredninger ligger til grunn for kostbare valg. Dette er en av hovedkonklusjonen i Riksrevisjonens kritikk av Stortingets byggeprosjekt i Prinsens gate 26.

Klandret entreprenør

Stortingspresident Olemic Thommessen (H) har tidligere uttalt at han er glad for Riksrevisjonens gransking av byggesprekken, men at han var uenig i hovedkritikken fra kontroll- og konstitusjonskomiteen.

– Dette er en stor og alvorlig sak som ikke utelukkende bør behandles av Stortinget selv, uttalte Thommessen til NTB i desember 2016.

Han klandret entreprenøren Multiconsult for at prosjektet er blitt så mye dyrere enn forutsatt og har saksøkt selskapet.