NOKAS-dømte Betew lovte å starte et nytt liv. Dommerne stolte på ham. Han hadde likevel ulovlig kontakt med kriminelle.

Den Nokas-dømte Metkel Betew lovte dommerne at han skulle bli et nytt og bedre menneske. Dommerne i tingrett, lagmannsrett og høyesterett trodde ham, og han slapp ut. Nå vil påtalemyndigheten sette ham inn for å ha hatt ulovlig kontakt med 40 kriminelle.

Nokas-dømte Metkel Betew (38) har sittet mer enn halve livet i fengsel på grunn av grov kriminalitet.— Men i dag har jeg et annet fokus, nå vil jeg studere, og ha tid til familien og ta meg av mine gamle foreldre, sa han da han søkte om prøveløslatelse. Han ble trodd av dommerne og sluppet fri.
  • Håkon Letvik

Skal Metkel Betew fortsette å sone forvaringsdommen på 16 år etter Nokas-ranet eller ei, etter å ha brutt vilkårene for prøveløslatelse? Det skal Borgarting lagmannsrett ta stilling til denne uken.

– Vi mener at hensynet til samfunnsvernet gjør at han må gjeninnsettes. Det har vært mange brudd på vilkårene og et stort antall møter med andre kriminelle, sier statsadvokat Tormod Haugnes, som er aktor i saken.

Det er ikke hans forsvarer, advokat Marius Dietrichson, enig i:

- Betew har erkjent brudd på vilkårene ved at han har truffet gamle venner, men mener at det ikke er grunn nok til at han skal gjeninnsettes på forvaringsdommen.

Metkel Betew (t.v.) har innrømmet at han flere ganger hadde kontakt med David Toska, en annen NOKAS-dømt, selv om det var brudd på vilkårene for prøveløslatelse. De to måtte begge møte i Stavanger tingrett i september 2005 under strenge sikkerhetstiltak.

Tiltalt for drapsforsøk og ransforbund

Metkel Betew sitter allerede i varetekt, tiltalt for andre grove forbrytelser. Saken mot ham og 12 andre kjente kriminelle tiltalt for mafiavirksomhet, drapsforsøk, drapsforbund, ransforbund, grov narkotikasmugling og ulovlig våpenbesittelse skal opp for Oslo tingrett i to måneder fra 19. september.

Fem av de medtiltalte er blant dem Betew har innrømmet kontakt med.

– Han vedgår ikke noe av det som står i tiltalen, sier advokat Dietrichson.

Tungt bevæpnet slo ransligaen til mot Nokas i Stavanger 5. april 2004. Bildet er fra Nokas’ overvåkingsvideo.

Dømt for NOKAS-ranet

Når lagmannsretten nå skal vurdere hensynet til samfunnsvernet, vil de også nøye studere den unge mannens mangeårige kontakt med politi og rettsvesen.

Betew ble dømt til 16 års forvaring etter Nokas-ranet i Stavanger 5. april 2004, der politimannen Arne Sigve Klungland ble skutt og drept.

Det ble fastsatt en minstetid på ti år, og da den nærmet seg søkte Betew om å bli løslatt på prøve.

– Strukturert, sta og målrettet

Betew forklarte i Asker og Bærum tingrett at han var strukturert, sta og målrettet, og at disse egenskaper tidligere ble brukt til kriminalitet, blant annet to grove ran av pengetransporter og et ransforsøk.

— Men i dag har jeg et annet fokus, nå vil jeg studere, og ha tid til familien og ta meg av mine gamle foreldre, sa han.

– Betew har brutt vilkårene for prøveløslatelse. Av hensyn til samfunnsvernet må han settes inn til soning av forvaringsdommen, sier statsadvokat Tormod Haugnes, som er aktor i saken.

Dommerne trodde på løftene

Betew ble løslatt på prøve 27. oktober 2014 etter at dommerne i Asker og Bærum tingrett, Borgarting lagmannsrett og Høyesterett trodde mer på Betews løfter om et nytt og bedre liv enn på fagfolkene som advarte mot løslatelse.

Studier, tett kontakt med familien, fast bosted og ingen kontakt med kriminelle var viktige betingelser dommerne stilte.

Etter ti måneder på frifot ble Betew 17. august 2015 pågrepet av politiet i Oslo, siktet for narkotikasmugling i første omgang. Han ble i mars i år tiltalt for drapsforsøk, inngåelse av drapsforbund og ransforbund, smugling av 20 kilo ecstasy, 38 kilo hasj og 12 kilo marihuana.

Den 38 år gamle Metkel Betew har sittet mer enn halve livet i fengsel etter syv dommer for grov kriminalitet. Dommerne i tingrett, lagmannsrett og Høyesterett trodde på hans forsikringer om et nytt og bedre liv. Nå risikerer han å måtte sone resten av forvaringsdommen på 16 års fengsel etter brudd på vilkår for prøveløslatelse.

Dømt til gjeninnsettelse, men anket

3. juni i fjor ble Betew dømt til gjeninnsettelse på forvaringsdommen. Oslo tingrett fant det bevist at han hadde brutt vilkårene blant annet ved kontakt med 40 kjente kriminelle. Møtene skjedde blant annet på gravlunder på sen kveldstid.

Tingretten fastslo i sin dom at hensynet til samfunnsvern må gå foran Betews ønske om å tilbakeføres samfunnet. Det er Betews anke av denne dommen som nå skal behandles av lagmannsretten.

Les også

«Det var dommernes skjønn som avgjorde at Schumann, Betew og andre ble sluppet fri»

Betew: – Jeg har ikke gjort noe straffbart

– La meg understreke, dommer: Jeg har ikke gjort noe straffbart, ikke begått noen kriminalitet. Det er viktig for meg å få sagt, sa Betew til dommeren i tingretten for snart et år siden. Han innrømmet likevel at han hadde møtt kriminelle.

– Det er ikke lett å få nye venner, skjønner du, når du har sittet så lenge inne. Når jeg møtte dem som var dømt fra tidligere, var de aller fleste i vanlig jobb. Det var interessant for meg å møte dem og høre hvordan de klarer seg og slike ting, forklarte Betew.

Betew: – Jeg føler meg veldig urettferdig behandlet

Han nektet å svare på spørsmål fra aktor, statsadvokat Tormod Haugnes, og kritiserte politiet.

– De har ført et skittent spill mot meg fra jeg ble arrestert. Jeg føler meg veldig urettferdig behandlet. Jeg har boken til Fritz Moen på cellen. Jeg har bare sittet ti måneder uskyldig, han satt i 18 år. Jeg er sikker på at politiet vet at jeg er uskyldig, sa Betew til dommerne i Oslo tingrett.

Alle de tre domstolene som vurderte prøveløslatelse visste at fagfolkene på Ila fengsel og forvaringsanstalt mente at en løslatelse ikke var forsvarlig.

Metkel Betew ønsket ikke å snakke med psykiater Randi Rosenqvist da hun skulle skrive en risikovurdering. Den erfarne psykiateren frarådet at Betew ble prøveløslatt rett fra fengselet, og mente en gradvis utslusing under full kontroll ville være en bedre løsning.

Høyesterett: Ingen nærliggende fare for grov kriminalitet

Høyesterett avsa 16. oktober 2014 dom om at det ikke forelå nærliggende fare for ny, grov kriminalitet. Betew ble løslatt med strenge vilkår om å fortsette utdannelse, fast bolig hvor han måtte være inne før midnatt hver kveld og forbud mot kontakt med kriminelle eller deres familier. .

I dommen gjenga og vurderte høyesterettsdommer Arne Ringnes Rosenqvists skepsis:

«Rosenqvist finner Betews personlige utvikling «mindre tilfredsstillende». Hans adferd på Ila preges av at han gjør som han selv vil og bagatelliserer brudd.»

– Etter mitt syn gir Rosenqvists påpekning av trekk ved Betews personlighet grunn til bekymring. Hun karakteriserer ham som «impulsiv regelbrytende» og mener han «nok stadig er sårbar for å handle impulsivt, handlinger som kan være brudd på vilkår og som kan sette ham i kontakt med andre kriminelle», skriver dommer Ringnes.

«Rosenqvist fremhever som det mest bekymringsfulle «at det synes som om Betew totalt benekter at han har problemer».

– Uten empati for de menneskelige konsekvensene

Slik jeg forstår Rosenqvist, mener hun at han fremstår uten empati for de menneskelige konsekvensene av sine alvorlige ranshandlinger, og at han ikke har tatt et oppgjør med sin fortid, skriver dommer Ringnes.

Høyesteretts mente likevel at Betew skulle løslates. Dommerne mente at Betew ville forstå at det ville få store konsekvenser for ham hvis han hadde kontakt med kriminelle, og at han da risikerte å bli satt inn til soning på nytt.