Prishopp på biodrivstoff: Nå går transportkjempene tilbake til fossil diesel

Etter at Regjeringen vedtok en kjempesatsing på biodrivstoff, har prisene gått i været.

Bilen er grønn, og Bring-sjåfør Waseem Aslam har ambisjoner om å fylle det sterkt anbefalte biodrivstoffet HVO på tanken på Posten/Brings anlegg på Alnabru. Fordi biodrivstoffet er vanskelig å skaffe, må han inntil videre nøye seg med vanlig, fossil diesel.

Bilene til sjåførene Waseem Aslam og Ole Johansen er så grønne og nyvaskede som de kan bli, der de tanker opp på Postens kjempeanlegg på Alnabru i Oslo.

Bring – en del av Posten Norge – holder miljøfanen høyt og profilerer seg som et grønt alternativ.

Inntil ganske nylig kunne selskapets sjåfører fylle tanken med det sterkt anbefalte biodrivstoffet HVO (som lages av blant annet slakteavfall), nettopp ved disse pumpene på Alnabru.

Det var helt i tråd med Regjeringens ambisjoner om å heve andelen biodrivstoff i norsk veitrafikk til 20 prosent i 2020.

Men nå er det nesten full stopp for det miljøvennlige alternativet for Bring.

Returnerer til diesel

Mens utslippene fra tungbilene gikk kraftig ned i fjor, går de i 2017 betydelig opp igjen hos flere av transportkjempene, som i 2016 hadde tilgang på det anbefalte biodrivstoffet HVO.

Les også: Slik redder Asko sin lastebilflåte fra økte CO₂ -utslipp

Prisutviklingen er så negativ for biodrivstoff at den ifølge bransjen sparker bena vekk under satsingen på biodrivstoff for næringstransport.

Flere av de store transportfirmaene har i januar og februar følt seg tvunget til å gå tilbake til gammeldags diesel etter at biodrivstoff er blitt flere kroner dyrere per liter enn fossil diesel.

Med NHO Logistikk og transport i spissen krever transportkjempene umiddelbar handling fra politikerne.

Konflikten som nå er oppstått, får trolig betydelig oppmerksomhet under tirsdagens konferanse i Oslo om biodrivstoff i regi av Zero, på Litteraturhuset.

Posten/Bring med miljøsjef Colin Campbell (i midten) har som mål å redusere utslippene fra kjøretøyparken med 40 prosent innen 2020. Her i prat med sjåfør Ole Johansen. Til høyre seniorrådgiver i Bring på miljø og samfunnsansvar, Hege Sagplass.

Så lyset med biodiesel - så tok alt slutt

Direktør for miljø og samfunnsansvar Colin Campbell kan dokumentere at merkevarene Posten og Bring jobber hardt for å være så miljøvennlig som mulig.

De har landets største flåte av elbiler, rundt 1200 i tallet, og etterhvert lang erfaring i å prøve ut og bruke ulike typer biodrivstoff i tyngre biler.

I likhet med Tine og Asko så Posten/Bring nærmest lyset da HVO ble tilgjengelig, som en svært vellykket biodiesel.

– Det var fryd og gammen. Vi fylte HVO på over 500 av våre kjøretøyer. Tilsammen reduserte vi CO₂-utslippene i fjor med 11.000. tonn, sier Campbell.

Posten/Bring var ikke alene.

Fra oktober 2015 kunne 5000 norske busser og lastebiler gå over til å bruke «rent biodrivstoff». Totalt ble CO₂-utslippene kuttet med 250.000 tonn, ifølge NHO mye mer enn landets 80.000 elbiler bidrar med.

  • Har du en opplevelse av at bensin og diesel aldri har vært dyrere?

Din antagelse er helt korrekt.

Det stikk motsatte skjedde av hva Regjeringen ønsket

Da Regjeringen før jul ble reddet av enigheten med Venstre og KrF om biodrivstoffsatsingen, skjedde det noe med både avgifter og markedet for biodrivstoff. Et helt sentralt stikkord er debatten om råstoffene til biodiesel, som for eksempel palmeolje.

Faktaboksen under forklarer hvorfor prisene føk i været.

Mens planen var å gjøre biodiesel mer konkurransedyktig, skjedde det motsatte.

Nå koster HVO ca. 2–3 kroner mer enn vanlig diesel. «Vi har en utvikling som truer med å legge satsingen på fossilfri næringstransport i store og små transportbedrifter død,» skriver NHO Transport og logistikk i et notat som de nå presenterer for partiene på Stortinget.

- Kan ikke betale 3 kroner mer

Hundrevis av tungbiler kjører inn og ut av Posten/Bring-anlegget på Alnabru.

– Når vi fyller 30 millioner liter drivstoff i året i Norge, tåler vi ikke å måtte betale tre kroner mer for hver liter. I 2017 kommer vi til å øke vi utslippene av CO₂, konstaterer Campbell.

– Det kan være en løsning at biodieselen som kommer inn til Norge, prioriteres til tungtransport på vei. Vi står klare med egne tankanlegg. Et komplekst avgift- og budsjettløp er vanskelig og vondt, og det tar lang tid å få på plass, sier han.

– Men selv om tungtransporten blir prioritert, finnes det nok HVO?

– Ja, skjønt vi ønsker bare å bruke dette om det er basert på bærekraftige råvarer.

– Finnes det nok også om resten av bransjen i Europa skulle konkurrere om dette drivstoffet?

– Da er svaret nei, sier Campbell.

  • Aftenposten på lederplass:

Regjeringen var for optimistiske om biodrivstoff.


Aftenposten presiserer

I en tidligere versjon av denne artikkelen skrev vi «Mens utslippene fra tungbilene hos Posten/Bring og Asko gikk kraftig ned i fjor, går de i 2017 betydelig opp igjen.»

Det er riktig at utslippene fra transportselskapene som gruppe vil gå opp igjen, men utslippene fra ASKO isolert sett vil fortsette å gå ned i 2017, ifølge selskapet. ASKO har sikret seg HVO-diesel for hele 2017.