Indisk IT-arbeider hadde tilgang til norsk nødnett i 14 måneder

En IT-arbeider i India hadde tilgang til systemet bak det norske nødnettet i 14 måneder, viser en redegjørelse fra Direktoratet for nødkommunikasjon.

Direktoratet for nødkommunikasjon (i bygningen i bakgrunnen) og en TETRA-terminal, radiotypen som brukes i Nødnett.
  • NTB

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) mottok redegjørelsen tirsdag. En IT-arbeider hadde tilgang til systemet i 14 måneder, mens andre har hatt tilgang i kortere tid.

Amundsen hadde bedt direktoratet om en forklaring på hvordan underleverandør Broadnet hadde gitt indiske IT-folk tilgang som krever sikkerhetsklarering.

Oppsto under outsourcingen

I forbindelse med gjennomgåelsen fikk justis- og beredskapsministeren svar på hvordan og når sikkerhetsglippen oppsto. Ifølge Amundsen skal det ha skjedd en feil i forbindelse med outsourcingen.

– Det ble gitt rettigheter i systemet som ikke skulle vært gitt, og dette ble hengende igjen, sier Amundsen til NTB.

Det var i desember i fjor at direktoratet mottok varsel fra sin driftsoperatør Motorola om et mulig avvik fra definerte driftsrutiner hos en underleverandør i forbindelse med en feilsøking.