Norge

Zero-sjefen mener elbiler ikke er nok

Satsingen på biodrivstoff vil fremskynde utfasing av forbrenningsmotoren, hevder leder Marius Holm i miljøstiftelsen Zero.

 • Sveinung Berg Bentzrød
  Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist

Før jul vedtok Stortinget en storstilt satsing på biodrivstoff. I 2020 skal 20 prosent av drivstoffet som brukes på norske veier være biodrivstoff. Zero var en helt sentral premissleverandør da Regjeringen forhandlet med Venstre og KrF før vedtaket ble gjort.

I etterkant har vedtaket møtt mye kritikk, og i gårsdagens Aftenposten kom det frem at miljøorganisasjonene med Bellona, Naturvernforbundet og Greenpeace i spissen er skeptiske til mye rundt biodrivstoff. Flere av dem peker på elbiler som et viktigere satsingsområde.

– Men elbiler er ikke nok, sier Marius Holm til Aftenposten.

– Uansett hvor begeistret vi er for elbilen, må vi forholde oss til at store deler av transportsektoren, som tungtransport, anleggsmaskiner, skip og fly, vil ha forbrenningsmotor i mange år til. Vi mener at biodrivstoffsatsingen vil fremskynde utfasingen av forbrenningsmotoren, sier Holm.

– Mer lønnsomt

Han bekrefter at det er dokumentert at omsetningskravet gjør biodrivstoff dyrere.

– Det gjør det mer lønnsomt å gå over til andre alternativer, sier Holm.

Han sier understreker at klimapolitikken ikke er perfekt.

– Vi mangler et globalt tak som begrenser utslipp i alle sektorer. Derfor må vi bruke avgifter, reguleringer og subsidier som etterligner en optimal global klimapolitikk, sier Holm

Viser til støtte fra svensk miljøorganisasjon

– Vi er ikke den eneste miljøorganisasjonen som ønsker å trappe opp biodrivstoffbruken. Den svenske Naturskyddsforeningen påpeker, i likhet med oss, at biodrivstoff er sentralt for å nå mål om utslippsreduksjoner i transportsektoren, at vi må bli kvitt palmeråstoffer og ha bærekraftig produksjon. I Sverige har de vel så ambisiøse planer om opptrapping, skriver Holm i en e-post til Aftenposten.

Ifølge Zero-lederen baserer stiftelsens arbeid med biodrivstoff seg på forskning, utredninger og det han kaller sceneariearbeid fra bl.a. Miljødirektoratet, TØI og professor og klimaekspert Anders Hammer Strømman ved NTNU.

Les mer om

 1. Bioeventyret
 2. Biodrivstoff
 3. Klimapolitikk
 4. Zero
 5. Elbil
 6. Tungtransport